Ważne

„Nauka dla Przyrody” krytykuje plany Ministerstwa Środowiska dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską

Dzięcioł białogrzbiety w BPN. Fot. Karol Zub.

3 stycznia b.r. Ministerstwo Środowiska przedłożyło do konsultacji społecznych Projekt założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska (termin konsultacji: do 10 stycznia b.r.). Nauka dla Przyrody wyraża zaniepokojenie częścią treści niniejszego projektu.

Przypominamy, iż Puszcza Białowieska została uznana za Obiekt UNESCO, ponieważ
– stanowi wyjątkowy i reprezentatywny przykład trwających procesów biologicznych o istotnym znaczeniu dla ewolucji i rozwoju ekosystemów, oraz
– obejmuje siedliska naturalne szczególnie reprezentatywne i ważne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej, w tym – siedliska zagrożonych gatunków o wyjątkowej wartości z punktu widzenia nauki i ochrony przyrody (kryteria IX i X wpisu dóbr przyrodniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

Walory przyrodnicze PB, decydujące o spełnieniu powyższych kryteriów, przetrwały i kształtowały się dzięki słabej ingerencji człowieka w jej obszar na przestrzeni wieków (Puszcza wcześnie uzyskała status ochronny jako las królewski). Ten szczególny walor Puszczy Białowieskiej, stanowiący o jej unikatowej wartości, jest ignorowany w ministerialnym projekcie. Co więcej, projekt zawiera również szereg niezgodnych z naukową wiedzą stwierdzeń, dotyczących w szczególności ekologicznych konsekwencji gradacji kornika drukarza, a także roli człowieka w kształtowaniu się ekosystemu Puszczy.

Poniżej przedstawiamy pełną wersję uwag i propozycji zmian w projekcie, zgłoszonych przez Naukę dla Przyrody do Ministerstwa Środowiska.

Pełny tekst uwag Nauki dla przyrody do „Projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”

1 Trackback / Pingback

  1. Co wynika z inwentaryzacji w Puszczy Białowieskiej? – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.