Ważne

Tereny wiejskie

Ekologia krajobrazu rolniczego. Wpływ rolnictwa na środowisko. Fauna i flora terenów wiejskich. Ekologia rolnictwa.