Ważne

Rozmowy w niewycinanym lesie

Zapis rozmowy o lesie, o gospodarce leśnej z prof. Jerzym Szwagrzykiem z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Rozmowę prowadził dr. Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.