Ważne

Naukowcy ostrzegają: wkrótce może być za późno

Ziemia - widok na południową Afrykę i otaczający ocean. Źródło: NASA/NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership
(aktualizacja: 3 marca 2018)

Odetchnij głęboko i zastanów się, skąd wziął się ten oddech. (…) Tlen, który wdychasz, pochodzi z oceanów i z roślinności wokół ciebie. Żyjesz – dzięki niezliczonym interakcjom zachodzącym w środowisku wokół ciebie.
(Bob Doppelt, Universytet w Oregonie)

Pod koniec 2017 roku na łamach naukowego czasopisma BioScience ukazał się tekst zatytułowany World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice’ (‘Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości: drugie ostrzeżenie’). Dokument jest sygnowany przez ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów, w tym ponad 100 – z Polski (są wśród nich członkowie Nauki dla Przyrody); po opublikowaniu poparło go już kolejne > 4,5 tys. uczonych.

Przesłanie jest mocne i wyraziste: nasz wpływ na biosferę jest niesłychanie destrukcyjny; do tego stopnia, że coraz bardziej zagraża również nam samym. Jesteśmy bowiem częścią przyrody i nasze istnienie jest ściśle zależne od jej innych składowych – które obecnie w szybkim tempie dewastujemy. Autorzy przewidują, że, jeśli aktualne tendencje się utrzymają, czeka nas „katastrofalna utrata różnorodności biologicznej i niezliczone ludzkie cierpienia”. „Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs, a czas ucieka. Musimy zdać sobie sprawę, że Ziemia jest naszym jedynym domem” – piszą. Przekonują, że odwrócenie tych katastrofalnych trendów jest wciąż możliwe, potrzebne są jednak głębokie zmiany w naszym podejściu do użytkowania zasobów naszej planety. Proponują w tym celu szereg konkretnych działań, w które powinni włączyć się naukowcy, politycy, przedstawiciele mediów, biznesu, jak i wszyscy obywatele.

Dokument został do chwili obecnej przetłumaczony na 19 języków, w tym polski. Polskie tłumaczenie ukazało się staraniem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, który wystosował przy tej okazji następujący komunikat:

Nigdy w historii ludzkości nie byliśmy jako gatunek w takim momencie i miejscu. Nigdy jeszcze za naszej bytności na tej planecie nie staliśmy wobec takiego wyzwania. Nigdy jeszcze nie miała miejsce tak wielka mobilizacja naukowców z całego świata. Prawdopodobnie żaden inny kiedykolwiek opublikowany w czasopiśmie artykuł nie został poparty przez tak dużą liczbę naukowców (15 364 – sygnatariuszy i 4517 – popierających). Z powyższych powodów postaraliśmy się o przetłumaczenie na język polski „World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice”. Przesyłamy tłumaczenie tego wyjątkowego artykułu z „Bioscience”, prosimy o jego dalszą promocję wśród naukowców, studentów, polityków, wszystkich zainteresowanych, w mediach.

Pozdrawiamy

prof. dr hab. Piotr Skubała
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. Edyta Sierka
Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Szerzej na temat dokumentu pisze na stronie „Przystanek Nauka” prof. Piotr Skubała z UŚ. Zachęcamy do zapoznania się z jego artykułem, jak również z pełnym tekstem apelu naukowców, dostępnym na stronie Kolegium Leśnictwa Uniwersytetu w Oregonie, w oryginale lub polskim tłumaczeniu.

Zobacz też:
Obrońca Matki Ziemi?
„Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości… ciąg dalszy”
Badania i apele naukowców o ochronę Ziemi – rozmowa w Klubie Trójki

6 Trackbacks / Pingbacks

  1. Głosy w dyskusji o Puszczy Białowieskiej – tym razem w „Science” – Nauka dla Przyrody
  2. „Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości: drugie ostrzeżenie” – ciąg dalszy – Nauka dla Przyrody
  3. Inauguracja Ekopawilonu na katowickim rynku – Nauka dla Przyrody
  4. Badania i apele naukowców o ochronę Ziemi – rozmowa w Klubie Trójki – Nauka dla Przyrody
  5. „Nasze jutro” – projekcja w Pawilonie Dobry Klimat 7 listopada – Nauka dla Przyrody
  6. Witajcie w antropocenie! O potrzebie ekokorekty polityki, nauki i życia codziennego – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.