Ważne

Opinie naukowców

Komentarze i głosy w debacie publicznej gremiów naukowych oraz omówienia wybranych artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Opinie na temat aktów prawnych.

O modraszcze

22 marca 2023

Dziś mija rok od zmasowanej inwazji Rosji na Ukrainę. Z tego powodu chciałbym przypomnieć tekst o modraszcze. Prawdziwym ptaku symbolu Modraszka. fot. Adam Zbyryt Nie [czytaj dalej...]