Ważne

Nauka dla Przyrody na Nocy Biologów 13 stycznia 2017

Członkowie „Nauki dla Przyrody” wezmą udział w tym roku w Nocy Biologów, corocznej imprezie popularnonaukowej organizowanej na uniwersytetach i w innych instytuacjach naukowych w całej Polsce. Poniżej znajdziecie krótki plan tegorocznych atrakcji, w których bierzemy udział.

Uniwersytet Śląski (Katowice)

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, I piętro

Godz. 17:10-17:40 – Ekolodzy w obronie Puszczy Białowieskiej

Wykład, prowadzi: dr hab. Anna Orczewska

Puszcza Białowieska to kompleks leśny na granicy Polski i Białorusi, o unikatowych walorach przyrodniczych. Bez wątpienia jej lasy należą do najlepiej zachowanych na Niżu Europejskim.  Jest jedynym obiektem przyrodniczym Polski włączonym na listę obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Mimo to obserwowany w ciągu ostatnich kilku lat  rozwój kornika drukarza atakującego świerka, zjawisko normalne, cyklicznie powtarzające się w lasach, w których rządzi natura, a nie człowiek, stał się pretekstem do tego, by zaplanować w nich wycinki drzew. Wykład pozwoli zrozumieć istotę problemu oraz poznać argumentację naukową przeciwników tych planów.

Wiek uczestników: dowolny
Sala: aula
Liczba miejsc: 200
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Godz. 17:50-18:20 – Życie jest wszędzie

Wykład, prowadzi: prof. dr hab. Piotr Skubała

Różnorodność biologiczna naszej planety jest wciąż daleka od poznania. Każdego roku na świecie opisuje się od 16 do 18 tysięcy nowych gatunków. Według ocen naukowców na odkrycie czeka 86% gatunków lądowych i 92% morskich. Nowe liczne gatunki odkrywane są w miejscach w których nie podejrzewaliśmy, że może istnieć życie. Nasze ludzkie ciało okazuje się być biologiczną siecią złożoną z komórek gospodarza i tysięcy gatunków mikroorganizmów, w większości nie poznanych. Wielka część różnorodności gatunkowej patrzy nam prosto w oczy i pozostaje niezauważona.

Wiek: dowolny
Sala: aula
Liczba miejsc: 200
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Biologii, Miecznikowa 1

Godz. 16:15-23:00 – Dzika Rzeka

Stoisko, prowadzą: Andrzej Mikulski, Barbara Pietrzak, Alicja Pawelec, Magda Rusiłowicz, Ewa Narożniak, Joanna Tałanda, Ewa Babkiewicz, Marcin Żebrowski, Przemysław Dynak, Anna Hauler, Wojciech Wilczyński, Instytut Zoologii, Zakład Hydrobiologii WBUW; Wiktor Kotowski, Łukasz Kozub, Ewa Jabłońska, Marta Wiśniewska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Jednym z najważniejszych ale i najbardziej zagrożonych ekosystemów w skali świata są rzeki. Polskie dzikie rzeki, jeszcze nie tak zniszczone jak na Zachodzie i wciąż bogate w najróżniejsze formy życia, są jednymi z najpiękniejszych i najcenniejszych rzek Europy. Pokazujemy ich bogactwo, odkrywamy ich tajemnice i uczymy jak im nie szkodzić i jak o nie dbać, by nadal były europejskim dziedzictwem przyrodniczym.

Wiek: dowolny
Liczba miejsc: 300
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Godz. 16:15-23:00 – Sekrety lasu, tropem drapieżnika i jego ofiary

Stoisko, prowadzą: Katarzyna Tołkacz, dr Korneliusz Kurek, Maciej Szewczyk, dr Natalia Niedźwiedzka, dr inż. Robert Mysłajek (Stowarzyszenie dla Natury Wilk), Instytut Zoologii, Zakład Parazytologii, Instytut genetyki i Biotechnologii WBUW

Specjaliści w dziedzinie tropień zaprezentują materiał zebrany w lesie podczas wieloletniej pracy w terenie. Każdy będzie mógł samodzielnie oznaczyć elementy szkieletów wilczych ofiar, tropy pozostawiane przez zwierzęta oraz przekonać się w jaki sposób naukowcy podglądają zwierzęta.

Wiek: dowolny
Liczba miejsc: 300
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Godz. 20:15-20:45- Rysie w zarysie – tajemnice życia cętkowanych łowców

Wykład, prowadzi: dr inż. Robert Mysłajek

Rysie, to jedne z najpiękniejszych, ale i najbardziej tajemniczych drapieżników polskich lasów. Gdzie można je spotkać, jak żyją, co jedzą, a także jak wyglądają ich randki, dowiecie się podczas wykładu na Nocy Biologów.

Wiek: dowolny
Sala: 9B
Liczba miejsc: 360
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Godz. 21:00-21:30 – Czy potrzebne nam bagna?

Wykład, prowadzi: dr hab. Wiktor Kotowski

Kiedyś osuszane i uznawane za niosące zagrożenie nieużytki, dziś coraz częściej odtwarzane dla zapewnianych człowiekowi usług, regulacji klimatu, oczyszczania wody, ochrony przed powodzią. Na czym polega rola ekosystemów bagiennych w przyrodzie i czy mogą one pomóc nam w starciu z globalnymi i regionalnymi problemami środowiskowymi?

Wiek: dowolny
Sala: 103B
Liczba miejsc: 130
Czy potrzbna rezerwacja: Nie

 

Godz. 21:45-22:15 – Czy polskie rzeki muszą umrzeć?

Wykład, prowadzi: dr Andrzej Mikulski

Rzeki i doliny rzeczne są nie tylko jednymi z najcenniejszych przyrodniczo i najbardziej zróżnicowanych w czasie i przestrzeni siedlisk, ale spełniają też wiele funkcji użytecznych z punktu widzenia człowieka. Ostatnie lata przyniosły nasilenie tempa degradacji polskich rzek, a planowane udrożnienie Wisły dla wysokotonażowej żeglugi towarowej ma doprowadzić do całkowitej likwidacji największej w tak niewielkim stopniu przekształconej rzeki Europy. Czym jest rzeka i co możemy stracić niszcząc ją? Spróbujemy porozmawiać patrząc na problem oczyma biologa.

Wiek: dowolny
Sala: 103B
Liczba miejsc: 130
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101 (budynek obok budynku Wydziału Biologii)

Godz. 21:45-22:15 – Szkodnik? Nie szkodzi!

Wykład, prowadzi: dr Barbara Pietrzak

Prosty podział zwierząt na pożyteczne i szkodliwe to przeżytek. Nauka wyjaśnia zawiłe zależności między organizmami. Przyjrzyjmy się, jaką rolę w naszym życiu odgrywają te tzw. szkodniki .

Wiek: dowolny
Sala: CNBCh, aula B
Liczba miejsc: 82
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Godz. 22:30-23:00 – O naśladownictwie owadów, czyli o wilkach w owczej skórze, owcach w skórze wilczej i owcach, których nie ma

Wykład, prowadzi: dr Piotr Tykarski

Owady to najbardziej różnorodna ze wszystkich grup organizmów. Korzystając ze szkła powiększającego lub obiektywu makro można tu natrafić na niezwykłe zjawiska i zaskakujące strategie życia. Słuchacze poznają przykłady naśladownictwa i kamuflażu, spotykane w tym różnorodnym i zadziwiającym świecie.

Wiek: dowolny
Sala: CNBCh aula B
Liczba miejsc: 82
Czy potrzebna rezerwacja: Nie

 

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, ul. Gronostajowa 9

Godz. 15:00-18:50 – Inwazje biologiczne na przykładzie ślimaków i małży

Warsztat, prowadzi: Instytut Nauk o Środowisku (opieka: mgr Kamila Zając)

Wyjaśnienie czym jest gatunek inwazyjny, omówienie przyczyn pojawiania się gatunków inwazyjnych, skutków i metod ich zwalczania. Obserwacja ślimaka pod lupą, sposobu poruszania się. Przykłady inwazyjnych gatunków ślimaków i małży w Polsce i na świecie.

Wiek uczestników: 8+
Sala: hol główny
Liczba miejsc: brak
Czy potrzebna rezerwacja: Tak