Ważne

[Film] Ratujmy Puszczę Białowieską

Czy Puszcza Białowieska, nasz największy skarb przyrodniczy, podziwiany w całym świecie, przetrwa, czy stanie się kolejnym lasem gospodarczym? Znani i uznani naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, wypowiadają swoją opinię na temat sporu wokół Puszczy Białowieskiej, spowodowanego gradacją kornika. Wypowiada się botanik, ekolog lasu, ekolog gleby, fizjolog zwierząt, prawnik, historyk literatury i literaturoznawca. Film został przygotowany przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego.