Ważne

[Film] Wykład Inauguracyjny, prof. January Weiner: Ekosystem puszczy

Wydziały przyrodnicze Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Zielonogórskiego i w Białymstoku zainaugurowały rok akademicki 2016/2017 wykładami związanymi z biologią lasu naturalnego. Jest to wyraz zaniepokojenia zmianami w ochronie przyrody w Polsce, które stały się szczególnie widoczne w ostatnich miesiącach.

Wykład prof. Januarego Weinera pt. „Ekosystem puszczy” zainaugurował 3 października 2016 rok akademicki na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.