Ważne

Światowy Dzień Mokradeł pod hasłem „Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof”

Jezioro Drawskie. Fot. K. Kujawa.

Mokradła to według Konwencji Ramsarskiej wszystkie ekosystemy podmokłe (bagna, rozlewiska), jak i wodne ekosystemy śródlądowe (rzeki, jeziora), czy przybrzeżne, płytkie, wody morskie. O ich znaczeniu świadczy fakt, że jak dotąd jest to jedyna grupa ekosystemów, którą objęto konwencją międzynarodową – podpisaną 2 lutego 1971r. – i była to pierwsza międzynarodowa konwencja dotycząca ochrony przyrody i środowiska. Rola mokradeł – z jednej strony dla ochrony różnorodności biologicznej, a z drugiej dla gospodarki człowieka – jest nieproporcjonalnie duża w stosunku zajmowanej powierzchni (mokradła zajmują około 6% powierzchni Ziemi).

Co roku, w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Z tej okazji, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz ze stowarzyszeniem Centrum Ochrony Mokradeł, od lat organizują sesje referatowe, publiczne wystawy i dyskusje. W tym roku temat Dnia Mokradeł zaproponowany przez Sekretariat Konwencji Ramsarskiej brzmi „Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof”. To temat bardzo aktualny jako tło do dyskusji dotyczącej gospodarki wodnej w Polsce – w świetle coraz częściej powracających susz i powodzi, a jednocześnie postępującego niszczenia rzek i planów wielkoskalowego przekształcenia dolin naszych największych rzek – Odry i Wisły.

W niedzielę 5 lutego serdecznie zapraszamy na wykłady – m.in. o roli mokradeł w adaptacji do zmian klimatu, o związkach pomiędzy regulacją rzek a zagrożeniem powodziowym, o roli mokradeł w oczyszczaniu wód, a także o tym, jak osuszanie bagien wpływa na epidemiologię chorób roznoszonych przez komary, czy kleszcze. Zapraszamy do udziału w dyskusji, a także do zaprezentowania posterów, stoisk tematycznych, czy kuluarowego omówienia lokalnych problemów i pomysłów.

Po części wykładowej odbędzie się – chyba pierwszy w Polsce – publiczny pokaz filmu „DamNation” opowiadającego o wysiłkach na rzecz usuwania zapór na rzekach w USA.

Wstęp jest wolny, nie ma potrzeby rejestracji, ale osoby chcące zaprezentować „stoiska” proszone są o kontakt z Wiktorem Kotowskim (w.kotowski_at_uw.edu.pl).

Wiecej informacji:
http://www.biol.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/54-aktualnosci/2130-swiatowy-dzien-mokradel
https://www.facebook.com/events/1865858873483980/