Ważne

Spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej i „Café Nauka dla Przyrody”- Katowice, 5 kwietnia

Klub Myśli Ekologicznej i kinoteatr Rialto serdecznie zapraszają na XLII spotkanie KME

5 kwietnia (środa) 2017, godz. 17.30, Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24, Katowice

Spotkanie KME odbędzie się w ramach cyklu spotkań „Café Nauka dla przyrody”

LogoKlubMysliEkologicznej[3]   Rialtonowe[5]    silesia-film-logo-cmyk-black[4]

Temat: Co z tymi drzewami?

Na Ziemi rosną dziś trzy biliony drzew. To blisko o połowę mniej niż przed pojawieniem się ludzkiej cywilizacji. Na każdego człowieka przypadają 422 drzewa. Każdego roku pod naszymi piłami pada przeszło 15 mld drzew. Co roku znika las o powierzchni ponad 190 tys. km2, to obszar większy niż połowa Polski. To dotyczy też naszego kraju, gdzie samorządy często przedkładają interes inwestorów ponad interes społeczny, jakim jest ochrona przyrody. Drzewa przegrywają z naszymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami. Tendencja w utracie drzew w miastach rośnie. Wielu osób patrzy na drzewo i nie widzi niezliczonych korzyści, w tym finansowych, które dostarczają drzewa. Drzewo bywa traktowane jako przeszkoda w rozwoju gospodarczym, a nie walor, niezbędny do życia.

Udział w dyskusji panelowej wezmą:

dr hab. Anna Orczewska Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii, botanik, ekolog lasu

mgr inż. Magdalena Biela – Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew

dr hab. Adam Rostański Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, botanik, Prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Uwaga: W trakcie spotkania Robert Redford i Kevin Spacey przemówią w imieniu drzew.

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)

Dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot)

Katarzyna Pryc ( kierownik Kinoteatru Rialto)

 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatr RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24).

Zapraszamy na strony Klubu Myśli Ekologicznej:
www.klubmysliekologicznej.pl
http://www.facebook.com/pages/Klub-Myśli-Ekologicznej/217091571705537

 

Nauka dla przyrody to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN. Jego zawiązanie jest wyrazem naszej troski o ochronę polskiej przyrody, w tym – naturalnych procesów w niej zachodzących.

Patroni medialni: Dzikie Życie oraz Radio eM

clip_image006[2]clip_image004[2]

Dofinansowanie: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice

clip_image008[2]