Ważne

Udział naukowców w sporze o przyszłość Puszczy Białowieskiej

Martwy świerk w Puszczy Białowieskiej. Fot. Adam Wajrak.

W dniach 8-9 czerwca 2017 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się „Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich”. Jedna z sesji tematycznych poświęcona była aktualnym problemom ochrony przyrody. W trakcie jej trwania dr hab. Anna Orczewska z Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ zrelacjonowała udział naukowców przyrodników w aktualnym sporze o przyszłość Puszczy Białowieskiej.