Ważne

Bug – przykład nieuregulowanych rzek, mających wielkie znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Fot. Krzysztof Kujawa

Bug – przykład nieuregulowanych rzek, mających wielkie znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Fot. Krzysztof Kujawa

Bug - przykład nieuregulowanych rzek, mających wielkie znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Fot. Krzysztof Kujawa