Ważne

Naukowcy apelują do Ministra Nauki o wsparcie merytorycznej dyskusji na temat ochrony Puszczy Białowieskiej

Wycięte drzewa w Puszczy Białowieskiej. Fot. Kamil Bartoń

Z listami otwartymi do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Jarosława Gowina, zwrócił się Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk oraz 50 laureatów stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych. Oba listy zwracają uwagę na brak merytorycznych podstaw do działań prowadzonych obecnie w Puszczy:
– „działania Ministra Środowiska odnoszące się do Puszczy Białowieskiej nie znajdują obiektywnego wsparcia w rezultatach najnowszych badań naukowych i grożą nieodwracalną utratą jej walorów przyrodniczych” – pisze KBŚiE PAN,
– „Wskazuje na to opinia wielu wybitnych naukowców, zarówno z Polski jak i innych krajów [1-3], którzy kwestionują konieczność sztucznego ograniczania gradacji kornika drukarza, a także stwierdzają, że działania realizowane w Puszczy Białowieskiej nie zahamują jego inwazji, natomiast zaszkodzą bioróżnorodności Puszczy i ciągłości naturalnych procesów w niej zachodzących” – piszą stypendyści MNiSW.

Wskazują również, że działania odbywają się bez realnej merytorycznej dyskusji:
– „Ponieważ Minister Środowiska uzasadnia swoje decyzje jedynie głosami przez siebie wybranych ekspertów, ich opinie nie powinny być traktowane jako niezależne.” (KBŚiE PAN),
– „Dodatkowo niepokoi nas fakt, że zarządzanie tak wyjątkowym i złożonym ekosystemem, jakim jest Puszcza Białowieska, uwzględnia głównie wiedzę techniczną z zakresu leśnych nauk stosowanych, nastawionych na maksymalizację produkcji surowca drzewnego w lasach gospodarczych, ignorując równocześnie fundamentalne fakty z zakresu nauk przyrodniczych.” (stypendyści MNiSW).

Naukowcy proszą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pomoc w opracowaniu strategii skutecznej ochrony i zarządzania obszarem Puszczy Białowieskiej w oparciu o rzetelne podstawy naukowe:

– „Uważamy, że zarządzanie Puszczą Białowieską mogłoby stać się doskonałym przykładem wykorzystania nauki w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu nowoczesnego i silnego Państwa Polskiego, opartego na wiedzy i apolitycznym dążeniu do naukowej prawdy. Dlatego prosimy by zaapelował Pan do Ministra Środowiska, prof. Jana Szyszko, o powstrzymanie obecnie realizowanych w Puszczy Białowieskiej działań i zaproponował powołanie niezależnego zespołu ekspertów, w którego skład będą wchodzić zarówno praktycy leśnictwa, jak i naukowcy-przyrodnicy (ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów w zakresie ekologii ekosystemów leśnych i ochrony przyrody), celem wypracowania optymalnego sposobu zarządzania Puszczą Białowieską” (stypendyści MNiSW);

– „W naszym najgłębszym przekonaniu, rozwiązanie kryzysu narastającego wokół Puszczy Białowieskiej nie będzie możliwe bez odwołania się do opinii bezstronnych ekspertów z kraju i z zagranicy, zaproszonych do jej wydania wyłącznie na podstawie merytorycznych kryteriów. Apelujemy więc do Pana, zarówno jako Wiceprezesa Rady Ministrów, jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o utworzenie platformy, na której mogłaby się odbyć poważna merytoryczna dyskusja z udziałem niezależnych ekspertów – uczonych o międzynarodowej renomie. W debacie powinni wziąć udział badacze z zagranicy nie tylko dla zapewnienia niezależności opinii, ale także dlatego, że Puszcza Białowieska jest dobrem ponadnarodowym” (KBŚiE PAN).

List Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
List Stypendystów MNiSW