Ważne

Odpowiedź na pismo MŚ z propozycją poniesienia kosztów „odbudowy siedlisk” przez naukowców

Mysz leśna na martwym drzewie, Puszcza Białowieska, fot. Karol Zub

W dniu 20 lipca 2017 roku Ministerstwo opublikowało na swojej stronie „Deklarację odpowiedzialności ws. Puszczy Białowieskiej„. Deklarację i towarzyszący jej komunikat otrzymało także pocztą tradycyjną wiele osób ze świata nauki, krytycznie odnoszących się do decyzji Ministerstwa w sprawie działań w Puszczy. Poniżej publikujemy zbiorową odpowiedź, zawierającą między innymi wyjaśnienie, że: propozycja podpisania niniejszej deklaracji jest niedopuszczalna zarówno ze względów formalnych, jak i z uwagi na zawarte w niej oraz w towarzyszącym jej komunikacie, rażące błędy merytoryczne i manipulacje faktami.

Całość pisma podpisanego przez prawie 100 osób w formacie PDF