Ważne

Puszcza Białowieska – raport z dewastacji

Grafika pochodzi z książki artystycznej pt. „Puszcza Białowieska w listopadzie”, autorstwa Marii Kaczorowskiej - studentki ASP w Łodzi. Inspiracją do tego projektu był czas spędzony w Obozie dla Puszczy i zdjęcia, które autorka robiła w ramach dokumentacji wycinek.

O zakresie i efektach działań prowadzonychw roku 2017 przez PGL „Lasy Państwowe” na terenie Puszczy Białowieskiej można przeczytać w publikacji pt. „Puszcza Białowieska – raport z dewastacji. Wyniki społecznej kontroli działalności Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej w 2017 roku”, przygotowanej przez sześcioro autorów z Fundacji Dzika Polska, Fundacji Greepeace Polska oraz ruchu społecznego Obóz dla Puszczy: Adama Bohdana, Martę Rachelę Grundland, Michała Kolbusza, Michała Książka, Augustyna Mikosa i Jakuba Roka. Konsultację naukową raportu przeprowadzili dr Michał Żmihorski z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i dr hab. Anna Orczewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Raport powstał w oparciu o dane zbierane na terenie Puszczy w 2017 roku przez Społeczne Patrole organizowane przez Obóz dla Puszczy, Greenpeace Polska i Fundację Dzika Polska, jak również dane oficjalnie udostępniane przez inne podmioty. Jak czytamy:

Patrole regularnie odwiedzały te fragmenty Puszczy, którymi zarządzały Lasy Państwowe, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, dokładnie je dokumentowały. Zbierane w terenie dane obejmowały informację o lokalizacji naruszenia, dokumentację fotograficzną z poziomu gruntu i z drona oraz inwentaryzację miejsc występowania gatunków chronionych.

Na potrzeby raportu wykorzystano również oficjalne dane, pochodzące głównie od Lasów Państwowych oraz współpracujących z nimi instytucji. Wykorzystano
dane z interpelacji poselskich, Banku Danych o Lasach, publikacji naukowych, dane pozyskane od Lasów Państwowych w trybie dostępu do informacji publicznej, a także dane zebrane w ramach projektu ForBioSensing i programu Inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej Puszczy Białowieskiej koordynowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.