Ważne

Las7

Las7

„Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje, / Trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni, / Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni / (...) Na dole jak ruiny miast: tu wywrot dębu / Wysterka z ziemi na kształt ogromnego zrębu; / Na nim oparte, jak ścian i kolumn obłamy, / Tam gałęziste kłody, tu na wpół zgniłe tramy” (Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”). Na zdjęciu - „wał pniów, kłód, korzeni” w głębi Puszczy Białowieskiej, fot. Karol Zub