Ważne

Czy epoka człowieka jest katastrofą w historii Ziemi?

"There is a crack in everything. That's how the light gets in." (Leonard Cohen, "Anthem"). Kraków, widok z mostu na ul. Nowohuckiej, fot. Zofia Prokop

Klub Myśli Ekologicznej (współprowadzony przez prof. Piotra Skubałę z Uniwersytetu Śląskiego, członka Nauki dla Przyrody) i kinoteatr Rialto w Katowicach zapraszają na spotkanie z dr hab. Ewą Bińczyk, prof. UMK, autorką książki „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu” (PWN 2018). 

Spotkanie odbędzie się 23 października (wtorek) 2018 o godz. 17:30 w Kinoteatrze Rialto (Katowice, ul. Św. Jana 24). 

Temat spotkania: „Czy epoka człowieka jest katastrofą w historii Ziemi?”

Homo sapiens jako gatunek stał się supersprawczą siłą o znaczeniu geologicznym. Stabilność układów przyrodniczych jest coraz częściej zagrożona i przekraczane są cykle reprodukcyjne przyrody. Kondycję refleksji środowiskowej antropocenu (epoki człowieka) charakteryzują rozczarowanie i bezradność. Epokę antropocenu określa się jako epokę wyparcia, krótkowzroczności, chowania głowy w piasek i denializmu. W odniesieniu do bezpieczeństwa klimatycznego znaleźliśmy się dzisiaj w stanie bezwładu i otępienia. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę oznacza nieodwracalna i postępująca utrata bioróżnorodności? Czy wolno nam dopuścić do klimatycznej inżynierii człowieka? Mówimy tu o dalszym istnieniu ludzkości na Ziemi, stawiając zarazem pytanie o sam sens istnienia gatunku ludzkiego.

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK kieruje Zakładem Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią, socjologią wiedzy naukowej i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), a także Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012). Współautorka pracy Modeling Technoscience and Nanotechnology Assessment (Peter Lang 2014), współredaktorka wyboru tekstów Studia nad nauką oraz technologią (UMK 2014) oraz Horyzontów konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość (UMK 2015). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005), Fundacji Fulbrighta (2006-2007), laureatka stypendium „Zostańcie z nami” przyznawanego przez tygodnik „Polityka” (2010). W roku 2016 visiting scholar na Uniwersytecie Harvarda (Department of History of Science). Obecnie realizuje grant badawczy pt. „Retoryka środowiskowa i marazm antropocenu”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Organizatorzy spotkania:
Prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Nauka dla Przyrody)
Dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot)
Katarzyna Pryc (kierownik Kinoteatru Rialto)

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24).

Zapraszamy na strony KME:
www.klubmysliekologicznej.pl
http://www.facebook.com/pages/Klub-Myśli-Ekologicznej/217091571705537

1 Trackback / Pingback

  1. „Czy epoka człowieka jest katastrofą…” (wykład dr hab. Bińczyk) – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.