Ważne

global_abs_2005_print

global_abs_2005_print

Mapa obrazuje średnie stężenia dwutlenku azotu w atmosferze w roku 2005. Źródło: "NASA Images Show Human Fingerprint on Global Air Quality – Release Materials" https://svs.gsfc.nasa.gov/12094.