Ważne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa 
Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!” - pisał Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”. Na zdjęciu dęby w Puszczy Białowieskiej, fot. Karol Zub.