Ważne

Rodzinne życie wilków

Wilk w Puszczy Białowieskiej zimą 2016 r., fot. Karol Zub

Wilki są niezwykle rodzinnymi zwierzętami. W pary łączą się zazwyczaj na całe życie; wilcza wataha to grupa, w której skład wchodzi para rodziców i ich potomstwo; starsze rodzeństwo często bierze bardzo aktywny udział w opiece nad młodszym. Nagrania z ukrytych na terytoriach wilków video-pułapek dają możliwość zajrzenia w osobiste życie ich rodzin. Życząc bardzo rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, polecamy następujące wilcze opowieści (dostępne dzięki badaniom dr Katarzyny Bojarskiej z Instytutu Ochrony Przyrody PAN i dr. Bartosza Pirgi z Bieszczadzkiego Parku Narodowego):

Więcej nagrań oraz informacji o wilkach można znaleźć np. tutaj:

http://wilknet.pl/

http://www.polskiwilk.org.pl/

#wilczesprawy