Ważne

Oświadczenie naukowców o konsensusie w sprawie zmiany klimatu

Źródło obrazka: https://pixabay.com/pl/zmiany-klimatu-globalne-ocieplenie-2063240/

W czasie, gdy młodzież protestuje w kolejnych Strajkach dla Klimatu, współorganizowanych przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, chcemy przekazać podziękowania każdemu, kto głośno mówi o potrzebie przeciwdziałania ociepleniu klimatu.
Niniejszym zdecydowanie potwierdzamy, że w środowisku naukowym panuje konsensus, wskazywany przez młodzież jako podstawa ich oburzenia i protestu: klimat się ociepla, a przyczyną tego jest działalność człowieka. Szybkie i bardzo znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest podstawowym warunkiem uniknięcia przez ludzkość klimatycznej katastrofy.
Mamy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, nawet jeśli nie słyszą lub nie chcą słyszeć, tego co mówi świat nauki, nie przejdą obojętnie wobec krzyku rozpaczy i bezradności młodych ludzi, którzy widzą, że ich przyszłość jest zagrożona.

Zobacz też: Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości – drugie ostrzeżenie (apel podpisany przez ponad 15 tys. naukowców z całego świata)

Podpisali:

1. dr Ewa Jabłońska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
2. dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
3. dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
4. dr Piotr Maszczyk, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
5. mgr Sebastian Kwiatkowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
6. mgr Brygida Baran, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
7. dr Zofia Prokop, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
8. dr Andrzej Mikulski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
9. dr Marta Niedzicka, Qiagen
10. dr Marta Labocha-Derkowska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
11. dr Magdalena Tilszer, Uniwersytet Warszawski
12. prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, Fundacja Salmonidae
13. dr hab. Anna Muszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
14. mgr Andżelika Haidt, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa
15. dr Beata Czyż, Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski
16. dr hab. Piotr Kittel, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
17. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
18. prof. dr hab. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
19. dr hab. Józef Wiktor, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN
20. prof. Stanisław Kłosowski, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
21. dr Justyna Jarczak, Uniwersytet Łódzki
22. dr hab. Dorota Zawadzka, Uniwersytet Łódzki
23. dr Patryk Czortek, Uniwersytet Warszawski
24. prof. dr hab. Maria Doligalska, Uniwersytet Warszawski
25. mgr Alicja Pawelec, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
26. dr Urszula Zawadzka-Pawlewska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
27. dr hab. Anna Stefanowicz, prof. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
28. dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach
29. dr Magdalena Herdegen-Radwan, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
30. prof. dr hab. January Weiner, Uniwersytet Jagielloński
31. dr Tomasz Brzeziński, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
32. dr hab. Katarzyna Dorota Raczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
33. dr hab. Bożena Szal, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
34. dr hab. Edyta Sierka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
35. Guixiang Li, MSc, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
36. dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
37. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN
38. dr Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
39. dr hab. inż. Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski
40. dr hab. Maria Barbacka, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
41. mgr Dariusz Sobczyk, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
42. prof. dr hab. Ewa Symonides, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
43. dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
44. mgr Katarzyna Kociniewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
45. prof. dr hab. Małgorzata Witeska, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
46. dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
47. prof. dr hab. Michał Woyciechowski, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagieloński
48. dr Marcelina Zimny, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
49. dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
50. dr hab. Iwona Jasser, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
51. dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. IŚRiL PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
52. mgr Agata Malinowska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
53. dr hab. Marcin Zych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
54. mgr Adam Choryński, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
55. dr Dominik Kaim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
56. dr hab. Urszula Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
57. dr Maja Graniszewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
58. prof. dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
59. dr Katarzyna Piwosz, Instytut Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk; Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
60. dr Iga Samól, Uniwersytet Warszawski
61. mgr Grzegorz Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
62. dr Zygmunt Dajdok, Uniwersytet Wrocławski
63. dr hab. n. med. Magdalena Paplińska-Goryca, Warszawski Uniwersytet Medyczny
64. dr hab. Marta Koblowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
65. dr Aleksandra Walczyńska, Uniwersytet Jagielloński
66. dr hab. Piotr Nowicki, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
67. dr hab. D.P.J. Kuijper, Instytut Biologii Ssaków PAN
68. mgr Kacper Dziewit, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
69. dr Dorota Kidawa, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
70. dr Paweł Radzikowski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
71. dr Katarzyna Nieszporek, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
72. dr Piotr Gierszewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
73. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
74. dr hab. Paulina Kramarz, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
75. mgr Katarzyna Janas, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
76. dr Tomasz Wyszomirski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
77. dr hab. Sławomir Mitrus, Uniwersytet Opolski
78. mgr Maciej Działo, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
79. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
80. dr hab. Paweł Koperski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
81. mgr Joanna Lilpop, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
82. dr hab. Izabela Poprawa, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
83. mgr Jakub Witold Bubnicki, Instytut Biologii Ssaków PAN
84. dr Anna Batorczak, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski
85. mgr Małgorzata Proboszcz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
86. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
87. dr Katarzyna Bojarska, Instytut Ochrony Przyrody PAN
88. dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
89. dr Agnieszka Siporska, Uniwersytet Warszawski
90. dr Maria J. Gołąb, Instytut Ochrony Przyrody PAN
91. dr hab. Dariusz Wysocki, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
92. dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska, Uniwersytet Jagielloński
93. dr Agnieszka Sergiel, Instytut Ochrony Przyrody PAN
94. dr Joanna Korzeniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN
95. dr hab. Piotr Skórka, Instytut Ochrony Przyrody PAN
96. dr hab. Piotr Profus, prof. PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN
97. dr Mateusz Iskrzyński, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria
98. prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, Uniwersytet Warszawski
99. mgr inż. Katarzyna Roguz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
100. mgr Carlos Bautista Leon, Instytut Ochrony Przyrody PAN
101. prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
102. dr Magdalena Budziszewska, Uniwersytet Warszawski
103. dr Anna Maria Łabęcka, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
104. dr hab. Władysław Polcyn, prof. UAM, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
105. dr Łukasz Kozub, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
106. dr Iwona Maciejowska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
107. dr hab. Jan Chwedeńczuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
108. dr hab. Jan Suffczyński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
109. mgr Jerzy Tarasiuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
110. mgr Magdalena Bakun, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
111. dr inż. Ewa Sitkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
112. dr Sylwia Wierzcholska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
113. dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
114. prof. dr hab. Michał Baj, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
115. dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
116. dr Magdalena Pilska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
117. dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
118. mgr Monika Folkierska- Żukowska, Uniwersytet Warszawski
119. prof. dr hab. Tomasz Bulik, Uniwersytet Warszawski
120. dr Mateusz Tałanda, Uniwersytet Warszawski
121. dr Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagiellonski
122. Paweł Pstrokoński, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
123. Ilkka Mäkinen, MSc, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
124. dr Agnieszka Haska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
125. dr hab. Bartłomiej Wyżga, Instytut Ochrony Przyrody PAN
126. dr inż. Daria Sikorska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
127. prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz
128. dr hab. Ewa Haman, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
129. mgr inż. Adam Snopek, Kampinoski Park Narodowy
130. dr Karolina Ziembowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej
131. dr hab. Bohdan Chwedeńczuk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
132. dr Anna Modrak-Wójcik, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
133. prof. dr hab. Marek Żukowski, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT), Uniwersytet Gdański
134. dr inż. Justyna Majewska
135. dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
136. dr Beata Anna Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
137. prof. dr hab. Tomasz Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
138. Dominika Adamczyk, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
139. dr Marta Wiśniewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
140. dr n. med. Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
141. dr Karol Buńkowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
142. mgr Natalia Szabla, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
143. prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
144. prof. dr hab. Malgorzata Kossowska, Uniwersytet Jagielloński
145. dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN
146. dr hab. Marcin Marciniak, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański
147. dr hab. Piotr Suffczyński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
148. dr Barbara Piętka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
149. dr hab. Marcin Wieśniak
150. dr Areta Czerwinska, Uniwersytet Warszawski
151. dr Marta Zakrzewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
152. dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN
153. dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
154. dr Joanna Rajchert, Akademia Pedagogiki Specjalnej
155. dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
156. prof. Jakub Zakrzewski, Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagiellonski
157. dr Monika Prusik, Uniwersytet Warszawski
158. dr hab. Łukasz Michalczyk, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
159. dr Anna Strzeszewska-Potyrała, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
160. mgr Aleksandra Dopierała, Uniwersytet Warszawski
161. prof. Piotr Durka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
162. dr hab. Małgorzata Dragan, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
163. dr Chinchu Jayaprakash, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
164. mgr Michał Niziołek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
165. dr Julita Korczyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
166. dr Wioleta Grabowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
167. dr Anna Szczuka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
168. dr Małgorzata Śliwińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN
169. mgr Dominika Bulska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
170. dr hab. Paweł Niewiadomski
171. dr hab. Piotr Sułkowski, Uniwersytet Warszawski
172. dr Kinga Szydłowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
173. dr Agata Klejman, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
174. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
175. prof. Jacek Tafel, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
176. dr hab. Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków PAN
177. dr Małgorzata Sikorska, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
178. dr Andrzej Tarłowski, Wydział Psychologii, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
179. prof. Lech Wojtczak, Instytut Biologii Doświadc\zalnej im. Nenckiego PAN
180. dr hab. Jerzy Łusakowski, Uniwersytet Warszawski
181. mgr Katarzyna Wojtkowska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
182. mgr Daniel Pankowski, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
183. dr hab. Adam Flakus, PAN
184. dr inż. Alicja Nych, Politechnika Wrocławska
185. dr inż Katarzyna Tokarczym-Dorociak
186. mgr Piotr Zdybel, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
187. dr Miłosz Panfil, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
188. dr Zuzanna Toeplitz, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
189. dr Dorota Kobylińska, Uniwersytet Warszawski
190. dr Karolina Hansen, Uniwersytet Warszawski
191. dr Jakub Dzik, Instytut Biologii Doświadc\zalnej im. Nenckiego PAN
192. dr Karolina Konopka, Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej
193. dr Anna Stefaniak, Carleton University
194. mgr Jan Rusek, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
195. dr n. med. Magdalena Linke-Jankowska
196. dr hab. Jacek Pniewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
197. mgr Adam Bohdan, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
198. prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
199. mgr Anna Hauler, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
200. dr Michał Karpiński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
201. dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska, Instytut Biologii Doświadc\zalnej im. Nenckiego PAN
202. mgr Marta Maj, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
203. Distinguished Research Professor, Krzysztof Jarosz, Southern Illinois University
204. dr Michał Stuglik, Centrum Genetyczne
205. Paulina Szwed, Uniwersytet Jagiellonski
206. prof. dr hab. Maciej Zbigniew Garstka, Uniwersytet Warszawski
207. dr Mikołaj Winiewski, Uniwersytet Warszawski
208. dr hab. Anna Cierpka, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
209. dr inż. Jakub Skorupski, Instytut Badań nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Szczeciński
210. prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
211. dr hab. Maria Niklińska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
212. dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
213. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, Instytut Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
214. mgr Julia Sikorska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
215. dr n. med. Tomasz Stępień, Instytut Psychiatrii i Neurologii
216. prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki
217. dr hab. Grażyna Kmita, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
218. prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu
219. prof. dr hab. Anna Szusterm, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
220. dr Adrian Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
221. dr Marta Porębiak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
222. mgr Dominika Ustjan, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
223. prof. dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
225. dr Mateusz Konczal, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
226. dr Grzegorz Kwiatkowski, ETH Zurich
227. prof. dr hab. Wiesław Babik, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
228. prof. dr hab. Maciej Wołowicz, Uniwersytet Gdański
229. Izabela Morska, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytet Gdański
230. dr Joanna Kajzer-Bonk, Wydział Biologii UJ
231. dr Łukasz Tanaś, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
232. dr hab. Marta Szulkin, Uniwersytet Warszawski
233. dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
234. dr hab. Dominika Włoch-Salamon
235. dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
236. Prof. dr hab. Jacek Radwan, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
237. mgr inż. Patrycja K. Kruk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
238. dr Marzena Adamiak IFiS PAN
239. mgr Maria Nalberczak-Skóra, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
240. Dr Michał Pałasz, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
241. mgr Iwa Kołodziejska, Wydział Biologii UW
242. dr Aleksandra Fijałkowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
243. dr Michał Zawadzki, Instytut Kultury UJ
244. Prof.dr hab. Krzysztof Haman, Inst. Geofizyki UW, czł. koresp. PAN
245. dr Piotr Bentkowski, INSERM /Sorbonne Université
246. dr Piotr Nieżurawski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
247. mgr Monika Hapek, Uniwersytet Jagielloński
248. dr Mikołaj Ratajczak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
249. dr Tomasz Załuski, Uniwersytet Łódzki
250. dr Piotr Zieliński, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
251. dr Łukasz Drozda, Uniwersytet Warszawski
252. Paulina Sobolewska, Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN
253. dr hab. Joanna Dzwonek, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
254. dr Izabela Chojnicka, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
255. mgr Agnieszka Sternak, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
256. dr Agata Wytykowska, Uniwersytet SWPS
257. mgr Agnieszka Ewa Łyś, Wydział Psychologii UW
258. dr Anna Szopa, Uniwersytet Jagielloński
259. dr Tomasz Cap, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
260. dr Justyna Kowalska-Leder IKP UW
261. dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK, Instytut Filozofii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
262. dr Tomasz Dąbrowski, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
263. dr Kamil Bartoń, Instytut Ochrony Przyrody PAN
264. dr hab. Jacek Bieroń, Uniwersytet Jagielloński
265. dr Bartosz Zalewski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
266. mgr Maciej Golan, Instytut Psychiatrii i Neurologii
267. mgr Paulina Pawelec, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
268. dr Agata Mergler, York University, Toronto
269. dr hab. Piotr Marecki, Uniwersytet Jagielloński
270. dr hab. Radosław Juszczak, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
271. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
272. prof. dr hab. Bogusław Nierenberg, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
273. dr hab. Michał Słowiński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
274. mgr Sambor Czerwiński, Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza
275. dr Mateusz Falkowski, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
276. dr inż. Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA
277. dr Katarzyna Marcisz, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
278. dr Anna Kalinowska, Komisja Edukacji i Komunikacji IUCN; Komitet Doradczy ds. Edukacji i Świadomości Społecznej przy Konwencji o Różnorodności Biologicznej; RCE Warsaw Metropolitan, Uniwersytet Warszawski
279. dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP, Instytut Ochrony Przyrody, PAN
280. mgr Rafał Sowiński, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
281. dr n. med. Monika Mandecka, Szpital MSWiA
282. dr Agata Stasik, Akademia Leona Koźmińskiego
283. mgr Michał Murzyn, Uniwersytet Jagielloński
284. dr hab. Izabela L. Kałucka, Uniwersytet Łódzki

 

1 Trackback / Pingback

  1. Środowisko naukowe apeluje do UE o odrzucenie umowy z Mercosur – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.