Ważne

Akcja „NIE! DLA PLASTIKU”

Martwe pisklę albatrosa z żołądkiem wypełnionym plastikiem. Midway Atoll National Wildlife Refuge na Pacyfiku, wrzesień 2009. Fot. Chris Jordan

Aktualizacja: Zespół prof. Grodzińskiej-Jurczak poszukuje osoby, która dołączy do projektu w charakterze doktoranta/doktorantki. Szczegółowe informacje do pobrania pod linkiem.

Tworzywa sztuczne to jedne z materiałów obecnie najbardziej zagrażających środowisku i zdrowiu człowieka. Ich eliminacja, zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ma nastąpić w ciągu najbliższych lat.

„NIE! DLA PLASTIKU” to próba ograniczenia ilości produktów jednorazowego użytku wykonanych z różnych tworzyw sztucznych. Celem akcji jest sprawdzenie czy lokale gastronomiczne, z których produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest trudno wyeliminować, posiadają w swojej ofercie takie produkty oraz w jakim stopniu lokale są do takiej eliminacji przygotowane. Przegląd (inwentaryzację) lokali gastronomicznych już rozpoczęto. Wasz udział w akcji polegałby na wypełnieniu skonstruowanej na potrzeby akcji krótkiej anonimowej ankiety w lokalach przez Was odwiedzanych. Ankieta jak i więcej szczegółów akcji są dostępne na stronie www.niedlaplastiku.pl, na której znajdziecie także odnośniki do mediów społecznościowych z dodatkowymi informacjami na temat „NIE! DLA PLASTIKU”. Inwentaryzacja lokali to pierwszy etap projektu. Zespół badawczy zamierza pójść dalej, rozmawiając z właścicielami, personelem i klientami lokali o tym, czy wiedzą o idących zmianach i czy są przygotowani do wprowadzenia zapisów Dyrektywy.

Konsekwentne „NIE!” każdego z NAS dla jednorazowych produktów z plastiku jak też rozpowszechnianie informacji na ten temat daje szansę na przygotowanie się do wyeliminowania tworzyw sztucznych z życia. Jako klienci lokali możemy wywierać wpływ na ich ofertę.

Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Zapraszamy na stronę www.niedlaplastiku.pl oraz do wypełniania ankiety.


Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii UJ. Jej działalność naukowa, dydaktyczna i edukacyjna dotyczy społecznych uwarunkowań ochrony oraz przeciwdziałania i ograniczania oddziaływań ludzkiej działalności na środowisko. Jest dobrym przykładem naukowczyni interdyscyplinarnej. Dużo uwagi, czasu i emocji poświęca popularyzacji nauki, aktywnie współpracując z samorządami lokalnymi, przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody.