Ważne

Książka o smogu w Polsce już w sprzedaży!

Smog nad Nową Rudą. Fot. Jacek Halicki (Wikipedia, CC BY-SA 4.0, zdjęcie przycięte) Smog nad Nową Rudą. Fot. Jacek Halicki (Wikipedia, CC BY-SA 4.0, zdjęcie przycięte)

Kolejne dni przynoszą alarmujące informacje o smogu w Polsce, który stał się groźnym problemem i niestety wstydliwym negatywnym wyróżnikiem naszego kraju w UE. Poziom pyłów w polskich miastach jest zwykle bardzo wysoki, co naraża nas na utratę zdrowia i skracanie życia. Z pewnością jest to także niekorzystne dla wielu gatunków organizmów.

Niedawno ukazała się książka pt. „Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie” autorstwa prof. Piotra Kleczkowskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Książka ta nie jest typową monografią naukową. Jest to tekst o problemie smogu, który autor napisał w sposób możliwie przystępny dla szerokiego kręgu odbiorców.

Nie jest to też książka popularnonaukowa. Zawiera ona bardzo dużo szczegółowych informacji, dobranych z pełną dbałością o rzetelność i obiektywizm.Z obszernej dziś wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza autor wybrał te informacje, które są najistotniejsze dla zrozumienia przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

Pozycja ta jest wybitnie interdyscyplinarna. Łączy wiedzę o atmosferze i ruchach powietrza, z chemicznymi podstawami powstawania zanieczyszczeń, przekonująco przedstawionym zarysem oddziaływania zanieczyszczeń na organizm ludzki i oryginalną analizą stanu powietrza w kraju. Znajdziemy też przystępny opis spalania w domowym kotle węglowym, dobitnie wykazujący, dlaczego to właśnie ten proces jest głównym źródłem smogu w Polsce. Ostatni rozdział zawiera autorską propozycję analizy, pozwalającej na przybliżoną ocenę zagrożenia zdrowia pochodzącego z poszczególnych źródeł zanieczyszczeń. Na podstawie tej analizy oraz analizy ekonomicznej autor proponuje własny plan walki ze smogiem.

Więcej informacji o książce oraz jej spis treści można znaleźć tutaj.

______________________________________________________________________________
Opracowanie: Krzysztof Kujawa