Ważne

Las w antropocenie

O lasach w dobie zmian klimatu i globalnego ocieplenia, o kosztach jakie ponosimy wycinając drzewa i przebudowując las oraz o tym co las i nas będzie czekać za 20 lat –

– opowiadają wybitni eksperci: dr hab. Krzysztof Świerkosz z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego.