Ważne

Zachodzące w Europie w ostatnich dziesięcioleciach zmiany w sektorze rolnym sprawiają, że stan siedlisk przyrodniczych zależnych od praktyk rolniczych jest zły, ich areały zmniejszają się, a związane z nimi gatunki zanikają w szybkim tempie. Fot. Wiesław Król