Ważne

Wpływ klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski – raport Koalicji Klimatycznej

Pole uprawne Ziemia uprawna na Mazowszu, sierpień 2020 (for. P. Bentkowski)

Raport został przygotowany przez Koalicję Klimatyczną, poniżej fragment streszczenia:

Bezpieczeństwo żywnościowe można zdefiniować jako stan, w którym wszyscy ludzie, przez cały czas mają fizyczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej i bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, zaspokajającej ich potrzeby i preferencje żywieniowe do aktywnego i zdrowego trybu życia. Żywność ta powinna być wytworzona, dystrybuowana i wykorzystywana w sposób, który unika negatywnego wpływu produkcji i konsumpcji żywności na zasoby przyrodnicze, lokalne społeczności oraz koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Osiągnięcie i utrzymanie takiego poziomu bezpieczeństwa zależy od bardzo wielu czynników. Jednym z nich jest stabilność warunków klimatycznych, w których prowadzona jest produkcja żywności. Dlatego skutki, spowodowanej działalnością człowieka, zmiany klimatu mają szeroki i bardzo niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, oddziałując na nie na każdym etapie cyklu życiowego procesu produkcji żywności. Jeśli nie uda się osiągnąć celów porozumienia paryskiego i zatrzymać wzrostu średniej temperatury na poziomie niższym niż 2°C, a najlepiej do 1,5°C, to należy oczekiwać, że nasze bezpieczeństwo żywnościowe – na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym – będzie poważnie zagrożone.