Ważne

„RAPORT KRYTYCZNY”: odpowiedź przyrodniczych organizacji pozarządowych na ekspertyzy Lasów Państwowych

W reakcji na ogłoszone cele Strategii Bioróżnorodności Unii Europejskiej, Lasy Państwowe zamówiły kilka ekspertyz, mających być podstawowym „orężem”  w dyskusjach na temat wdrożenia tych celów. Szczególny nacisk położono na konsekwencje wdrożenia postulatu objęcia 10% obszarów lądowych UE ochroną ścisłą. Zamówione opracowania dotyczą kwestii takich jak wpływ ochrony ścisłej na bioróżnorodność, trwałość i „zdrowie” lasu, konsekwencje dla pozyskania drewna, skutki dla przemysłu drzewnego i wreszcie następstwa dla polskiego PKB i rynku pracy.

Grupa organizacji pozarządowych sporządziła tzw. Raport Krytyczny, kwestionujący tezy zawarte w ekspertyzach LP. Autorzy raportu wskazują, że skutki ochrony ścisłej w lasach są zwykle pozytywne i pożądana jest ograniczona separacja przestrzenna funkcji lasu (w tym wprowadzenie zwiększonego reżimu ochrony w części lasów). Ponadto, negatywne aspekty ekonomiczne wyłączeń z produkcji drewna podane przez autorów ekspertyz LP nie biorą w ogóle pod uwagę pozytywnych skutków dla  usług ekosystemowych.

Ciekawe i dobrze udokumentowane opracowanie, w całości dostępne tutaj:

Raport Krytyczny. Analiza opracowań Lasów Państwowych dotyczących Strategii Bioróżnorodności UE do 2030.

1 Trackback / Pingback

  1. ODPOWIEDŹ NA RAPORTY LASÓW PAŃSTWOWYCH WS STRATEGII OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI - Fundacja Dzika Polska

Możliwość komentowania jest wyłączona.