Ważne

Analiza społecznych i ekonomicznych uwarunkowań cennych przyrodniczo obszarów Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych

Puszcza Karpacka, fot. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Ukazała się nowa analiza (link do książki tutaj) dotycząca obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Wśród Autorów i Autorek są naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jak piszą Autorzy w streszczeniu:

Niniejsze opracowanie stanowi owoc kilkuetapowych badań społeczno-ekonomicznych, prowadzonych przez trzy niezależne zespoły badawcze, na zlecenie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i Fundacji WWF Polska w 2019 oraz 2020 roku.
Motywacją do podjęcia badań był brak opracowania naukowego, w którym podjęto by próbę kompleksowego ujęcia relacji człowieka i środowiska przyrodniczego w perspektywie najnowszej wiedzy z zakresu społecznych i ekonomicznych uwarunkowań ochrony przyrody na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Zasięg przestrzenny niniejszego opracowania obejmuje obszary gmin: Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne (część wiejska), które mogą zostać objęte oddziaływaniem nowego, wielkopowierzchniowego obszaru chronionego. Celem niniejszego opracowania było zarysowanie portretu społeczno-ekonomicznego lokalnych społeczności, z uwzględnieniem już występujących lub potencjalnych konfliktów interesów oraz wartości, mogących oddziaływać na szeroko rozumiane uwarunkowania ochrony cennych przyrodniczo terenów Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych.