Ważne

Ważą się losy reformy Wspólnej Polityki Rolnej

fot. Koalicja Żywa Ziemia

Jak pisze Koalicja Żywa Ziemia:

Ważą się losy reformy Wspólnej Polityki Rolnej. W dniach 25-26 maja na posiedzeniu Komisji Europejskiej, Parlamentu i państw członkowskich (Trilog) zapadną decyzje, które przesądzą o modelu europejskiego rolnictwa na wiele lat. Reforma WPR miała być odpowiedzią na wiele problemów dotykających unijne rolnictwo i zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Zdaniem działaczy z europejskich koalicji skupionych w #GoodFoodGoodFarming nowa WPR stawia na zachowanie status quo. Koalicja Żywa Ziemia apeluje do polityków biorących udział w posiedzeniu „Trilogu” o odrzucenie takiego modelu rolnictwa, który pogłębia problemy społeczne, degradacji środowiska i zagrożeń klimatycznych.

Cały apel tutaj.