Ważne

8 czerwca Parlament Europejski przyjął rezolucję pt. „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia”

Brzęczka (Melecta) - pszczoła-kukułka, składająca swoje jaja w gniazdach porobnic. fot. Justyna Kierat

Bioróżnorodność: PE apeluje o wiążące cele, by chronić ludzi i dzikie zwierzęta:

  • 30% unijnych obszarów lądowych i morskich musi zostać objętych ochroną.
  • Potrzebne są wiążące cele w dziedzinie bioróżnorodności na obszarach miejskich, np. dachy zielone na nowych budynkach.
  • Trzeba niezwłocznie podjąć działania, aby zapobiegać wymieraniu pszczół i innych owadów zapylających.

Więcej informacji w notce prasowej.