Ważne

„Pająki w sieci i bez sieci” Justyny Kierat

Ukazała się nowa książka autorstwa jednej z członkiń Nauki dla Przyrody. „Pająki w sieci i bez sieci”, wydane przez Multico, przybliżają czytelnikom świat pająków. Opisany w niej został tryb życia tej grupy zwierząt, jak również przedstawione ciekawostki na temat gatunków zarówno z polskiej fauny, jak i z innych rejonów świata. Książka adresowana jest głównie do dzieci, ale starsi czytelnicy zamierzający rozpocząć poznawanie świata pająków również powinni znaleźć w niej ciekawe informacje.

Korektę merytoryczną książki zrobiła specjalistka zajmująca się pająkami, dr Barbara Patoleta.