Ważne

Bioróżnorodność wokół nas – opracowanie

Ukazało się opracowanie napisane przez: Kaspra Jakubowskiego (prezesa Fundacji „Dzieci w Naturę), Joannę Kajzer-Bonk (Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Małgorzatę Łaciak (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk). Ze wstępu Kaspra Jakubowskiego:

Mądrość współistnienia

Żyjemy w świecie, w którym człowiek ma wielkie i bolesne poczucie straty. Świat, który jeszcze kilka dekad temu wydawał się naturalny, stabilny, piękny i złożony, zdaje się mijać nieodwracalnie. Tracimy wspólny dom i przyjazne miejsce do życia, które współdzielimy też z milionami innych istnień. Jak pisze psycholożka Magdalena Budziszewska, „jesteśmy świadkami, jak nasz świat ubożeje” [1]. Straty odczuwamy i widzimy blisko nas, może dlatego nas tak dotykają. Znikają: lasy, stare drzewa, łąki za ogrodzeniem, stawy, naturalne rzeki. Wraz z odchodzącym światem, widzimy, że dramaty natury oznaczają też dramaty człowieka. „Wszystkie stworzenia są ze sobą powiązane”, pisze w encyklice Laudato si’ Papież [2]. „Potrzebujemy siebie nawzajem”. W ogromnym stopniu jesteśmy zależni od ekosystemów
i innych gatunków. Nie przepracowaliśmy tego w wystarczającym stopniu.

Co możemy zrobić? Gdzie szukać nadziei, jeżeli nie jest za późno? Potrzebujemy wiedzy, co nie działa i dlaczego, ale potrzebujemy też naszej odpowiedzi na te wyzwania. Dziś jest czas na zaangażowanie się w pozytywne i konkretne działania w swoich wspólnotach i społecznościach. „Na problemy społeczne odpowiada się dziś więzami wspólnotowymi” — przekonuje Papież. Nie uratujemy tego świata w pojedynkę. „Aby sprostać sytuacji tak złożonej, przed jaką staje współczesny świat, nie wystarczy, aby każdy był lepszy”.
Inicjatywy na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności mają potencjał w integrowaniu ludzi, aktywizowaniu ich do pozytywnego działania. To, co jest dobre dla lokalnej przyrody — rzeki, bagna, łąki, lasu, jest też dobre dla człowieka i przynosi mu wiele korzyści. Nie jesteśmy w stanie wyleczyć całego świata, ale w obliczu kryzysu klimatycznego i załamania różnorodności biologicznej możemy zrobić kilka rzeczy.