Ważne

Społeczne funkcje obszarów chronionych – konferencja, 18.03-19.03 2022

Drugi komunikat w sprawie konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku, 18.03-19.03 2022. Wystąpienia można zgłaszać do 21.12 2021, swój udział do końca lutego 2022 lub wyczerpania miejsc. Krótka informacja od organizatorów:

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Społeczne funkcje obszarów chronionych” zorganizowanej w 150. rocznicę utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego i 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego.

W 2022 r. mija 150. rocznica utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego oraz 90. rocznica powołania pierwszego w Polsce Parku Narodowego w Pieninach. Te dwa wydarzenia stanowią inspirację do zorganizowania konferencji poświęconej obszarom chronionym. Jako hasło przewodnie konferencji przyjęto cel utworzenia Parku Narodowego Yellowstone, zawarty w akcie jego powołania: „For the Benefit and Enjoyment of the People”, który motywuje do podjęcia dyskusji dotyczącej społecznych funkcji parków narodowych i innych obszarów prawnie chronionych.

Konferencja „Społeczne funkcje obszarów chronionych” odbędzie się w dniach 18–19 marca 2022 r. w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Szczegóły tutaj.