Ważne

Rada Klimatyczna UJ na Tygodniu Jakości Kształcenia: Cykl Klimatyczny – 6 spotkań

Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza w środę 23 marca 2022 na cykl spotkań w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia UJ. Więcej informacji poniżej.
Najpierw należy zarejestrować swoje konto na stronie tjk.uj.edu.pl, a następnie już na wybrane wydarzenia z cyklu. Zapisać może się każda osoba, również spoza UJ.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.
Legenda, grupy docelowe: S – studentki i studenci, D – doktorantki i doktoranci, SŁ – słuchaczki i słuchacze studiów podyplomowych, PA – pracowniczki i pracownicy akademiccy, PAD – pracowniczki i pracownicy administracji
Więcej informacji na stronie organizatora.

10:00-11:00 Różne twarze kryzysu klimatyczno-ekologicznego
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat warunki na naszej planecie szybko się zmieniały. Gwałtowny przyrost populacji ludzkiej, wykorzystywanie gigantycznych przestrzeni do produkcji żywności, wytwarzanie i uwalnianie do środowiska dużych ilości szkodliwych związków chemicznych i materiałów, takich jak plastiki, szybko rosnące zapotrzebowanie na energię pozyskiwanej przede wszystkim z paliw kopalnych, wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i związane z tym zmiany klimatyczne, niszczenie i degradacja naturalnych ekosystemów i kryzys bioróżnorodności – to tylko niektóre aspekty naszej rzeczywistości. W trakcie tego wykładu otwierającego sesję Rady Klimatycznej UJ, dotyczącą różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego, spróbuję je w przystępny sposób przybliżyć.
Prowadzący: dr hab. Piotr Łukasik (Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, Rada Klimatyczna UJ)
Termin: 23 marca (środa), godz. 10:00-11:00
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA
Limit osób: 300
11:00-12:00 Zagrożenia plastikiem jednorazowego użytku dla środowiska i zdrowia
W trakcie tych interaktywnych warsztatów zapoznamy się z problemem plastików jednorazowych: ich zastosowaniami i znaczeniem we współczesnym społeczeństwie oraz problemami związanymi z ich wielkoskalową produkcją i użytkowaniem. Warsztaty odbędą się w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego.
Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, Rada Klimatyczna UJ)
Termin: 23 marca (środa), godz. 11:00-12:00
Miejsce: MS Teams
Forma: warsztat/szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD
Limit osób: 300
12:00-13:00 Dlaczego to, co jemy przyczynia się do globalnego ocieplenia i wymierania gatunków
W trakcie wykładu i następującej po nim dyskusji zapoznamy się z systemami produkcji żywności, ich wpływem na środowisko i klimat oraz perspektywami na przyszłość. Zajęcia w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Uprzemysłowienie wytwarzania żywności doprowadziło do tego, że rolnictwo jest odpowiedzialne między innymi za 34% emisji gazów cieplarnianych oraz 80% wylesiania. W trakcie wykładu wyjaśnię główne problemy związane z rolnictwem przemysłowym oraz przedstawię już istniejące, dobrze opracowane alternatywy. Porozmawiamy też o tym, co każda osoba, czy też nasz Uniwersytet, może zrobić, by na naszych talerzach była zdrowa żywność, wytworzona z poszanowaniem praw człowieka oraz z troską o przyrodę. Zajęcia w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego.
Prowadzący: dr hab. Paulina Kramarz (Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, Rada Klimatyczna UJ)
Termin: 23 marca (środa), godz. 12:00-13:00
Miejsce: MS Teams
Forma: wykład
Język: polski
Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD
Limit osób: 300
13:00-14:00 Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk
Podczas tego wydarzenia w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ przedstawiona zostanie książka „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” pod redakcją Kasi Jasikowskiej (Instytut Socjologii UJ) i Michała Pałasza (Instytut Kultury UJ), która ukaże się na wiosnę w wolnym dostępie. Zaprezentowane zostaną główne myśli 22 artykułów dotyczących różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego autorstwa ekspertów rozmaitych dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, wśród których wielu związanych z jest z Uniwersytetem Jagiellońskim i Radą Klimatyczną UJ.
Prowadzący: dr Michał Pałasz (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury, Katedra Kultury Współczesnej, Rada Klimatyczna UJ)
Termin: 23 marca (środa), godz. 13:00-14.00
Miejsce: MS Teams
Forma: prezentacja
Język: polski
Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD
Limit osób: 300
14:00-15:00 Komunikacja ekologiczna w kształceniu o kryzysie klimatyczno-ekologicznym
Podczas tych warsztatów zapoznamy się z problemem komunikacji w kształceniu o kryzysie klimatyczno-ekologicznym – sposobami, jakością, treścią i efektywnością przekazu. Zajęcia w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego.
Prowadzący: mgr Aleksandra Krawczyk (Wydział Biologii, Rada Klimatyczna UJ)
Termin: 23 marca (środa), godz. 14:00-15:00
Miejsce: MS Teams
Forma: warsztat/szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD
Limit osób: 300
15:00-17:00 Aktywna nadzieja w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego
Podczas tego krótkiego warsztatu porozmawiamy o emocjach, które nam towarzyszą w kontekście kryzysu klimatycznego. Zastanowimy się też nad tym, czy coś możemy robić, aby nie tracić nadziei w kontekście tej sytuacji. Warsztaty w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego.
Prowadzący: dr Joanna Grzymała-Moszczyńska (Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii, Rada Klimatyczna UJ)
Termin: 23 marca (środa), godz. 15:00-17:00
Miejsce: MS Teams
Forma: warsztat/szkolenie
Język: polski
Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD
Limit osób: 30