Ważne

Materiały szkoleniowe dla arborystów

fot. Anna Kujawa

Drzewa stanowią jeden z podstawowych elementów budujących zieloną infrastrukturę, od jakości której zależy nasze życie. Jednak jeszcze często postrzegane są jako niepotrzebne, zagrażające życiu, hamujące rozwój szarej infrastruktury miast, itp. W ostatnich latach silnie rozwija się program szkoleń przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim dla osób, które decydują o życiu lub śmierci drzewa w naszej przestrzeni. Jednym z najnowszych działań jest projekt Tree Assesor Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo- wschodniej 2019-1-PL01-KA202-065670, którego celem jest poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działania w zakresie szkolenia zawodowego osób zaangażowanych w diagnozowanie drzew.
W ramach realizacji tego projektu ukazał się (opracowany w zespole ekspertów z trzech krajów partnerskich – Polski, Łotwy i Węgier) zestaw materiałów (w kilku językach) dla diagnostów drzew dostępnych na stronie projektu.
Oprócz osób zawodowo związanych z oceną i diagnostyką drzew materiały te będą przydatne dla każdego, kto jest zainteresowany ochroną drzew w swoim otoczeniu.
Do pobrania w formie pdf dostępne są m.in.:
Podstawowa i zaawansowana ocena drzew – wytyczne dla kształcenia profesjonalistów
wraz z sylabusami.
Inspekcja drzew. Podręcznik dla oceniających drzewa – poziom podstawowy.
Wprowadzenie do oceny stanu fizjologicznego drzew.
Grzyby nadrzewne. Podręcznik dla inspektorów drzew.
Dokumentacja w ocenie drzew. Poradnik dla oceniających drzewa.
Ocena drzewa z poziomu korony,

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami z projektu.

red. Nauka dla Przyrody