Ważne

Kruszywo z drogi granica BPN www

Kruszywo z drogi granica BPN www

Kruszywo użyte do poszerzania Drogi Browskiej, które wsypało się na obszar ochrony ścisłej. fot. z zasobów Bogdana Jaroszewicza