Ważne

Drugie życie drzewa – aktualizacja

Nakładem Fundacji WWF Polska ukazało się drugie, znacznie poszerzone, uaktualnione i zmodyfikowane wydanie książki „Drugie życie drzewa”. Poszerzenie dotyczy treści, strony ilustracyjnej oraz grona autorskiego, które w drugim wydaniu liczy sześciu współautorów: Jerzy M. Gutowski, Andrzej Bobiec, Michał Ciach, Anna Kujawa, Karol Zub i Paweł Pawlaczyk.
Szczegółowo zostały omówione m.in. następujące zagadnienia:
– mikrosiedliska nadrzewne,
– martwe drewno w lasach, parkach, zadrzewieniach i innych środowiskach,
– etapy zamierania drzew i ich kolonizacja,
– organizmy związane z zamierającymi drzewami i martwym drewnem,
– rola martwego drewna jako rezerwuaru biogenów i wody oraz jego rola w ochronie gleby,
– rola martwego drewna w ciekach,
– rola martwego drewna w ochronie lasu i ochronie przyrody.
Dodatkowo zamieszczono rozdziały dotyczące metod jakościowej i ilościowej oceny martwego drewna oraz propozycję zajęć edukacyjnych „Po co nam martwe drzewa ?”.
Książka jest starannie wydana, bogato ilustrowana, napisana przystępnym językiem. Wersja pdf dostępna jest tutaj.
Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.