Ważne

Poroże łosi

Poroże łosi pomaga im lepiej słyszeć, działając niczym kierunkowy mikrofon paraboliczny. Okazuje się, że to przydatna funkcja w okresie godowym, biorąc pod uwagę tryb życia tych zwierząt #freakyanimals

Fot. Ryan Hagerty (zmodyfikowane)

📡Sposób kojarzenia się łosi określany jest jako system „wędrujących samców”. Łosie spośród wszystkich jeleniowatych mają najbogatszy repertuar wokalizacyjny, przy czym samice mają bardziej złożone odłosy niż samce. Samce poszukając samic, wydają jęki zwane stękaniem. Przyznam, że gdy pierwszy raz je usłyszałem, to nie mało mnie zaskoczyły. I w pierwszej chwili wcale nie skojarzyły mi się z łosiem😉

📡Aby zlokalizować potencjalnego partnera w lasach i wśród bagien, łosie rozwinęły wyostrzone zmysły węchu i słuchu. Nawoływania łosi można usłyszeć z odległości ponad 3 km, a niektóre wydawane przez nie dźwięki, znajdują się prawdopodobnie poniżej progu ludzkiej percepcji. Byki z porożem potrafią zlokalizować pozycję klępy z dużo większą dokładnością niż bezrogie łosie obu płci.

📡Badania z użyciem zamontowanymi w uszach miernikami dźwięku wykazały, że poroże wzmacnia dźwięk. Najsilniejszy odbiór został zarejestrowany, gdy ucho było ustawione w kierunku środka rozłożystego poroża. Eksperyment oczywiście wykonywano na trofeum, a nie na żywym łosiu.

📡Inne cechy, które sprawiają, że łosie doskonale słyszą to: (1) duża powierzchnia uszu wynosząca przeciętnie około 430 cm2 (ok. 7 cm2 u ludzi), (2) doskonała stereofonia, dzięki dużej odległości między uszami, która wynosi około 36 cm (u człowieka ok. 18 cm) i (3) niezależnie poruszające się małżowiny uszne w zakresie 360° wokół nasady ucha i 90° prostopadle do ciała.

***************************************

📗Bubenik, G.A., Bubenik P.G. 2008. Palmated antlers of moose may serve as a parabolic reflector of sounds. European Journal of Wildlife Research. 54: 533–535.

📗Jędrzejewska B., Wójcik J.M. 2010. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. ZBS PAN, Białowieża.


Wpis ukazał się pierwotnie na stronie Adam Zbyryt – Człowiek z Puszczytutaj. Posty z fb nie są recenzowane, stanowią swego rodzaju archiwum informacji z ulotnego środowiska mediów społecznościowych.


Mgr inż. Adam Zbyryt pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Prowadzi popularnonaukowego bloga Adam Zbyryt – Człowiek z Puszczy.