Ważne

Relacja z pierwszej konferencji EkoBioTox

Pierwsza edycja konferencji EkoBioTox – Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej odbyła się w Łodzi w dniach 19-21.04.2023. EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011-2021, w różnych miastach Polski. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o ww. zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu..

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w osobie prof. dr hab. Katarzyny Lisowskiej i Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ w osobie dr. hab. Tomasza Jurczaka prof. UŁ, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w osobie prof. dr hab. Lidii Wolskiej z Zakładu Toksykologii Środowiska, Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi w osobie prof. dr hab. Joanny Mankiewicz-Boczek, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w osobie prof. dr. hab. Arkadiusza Telesińskiego oraz TIGRET Sp. z o.o. w osobie Grzegorza Piętowskiego. Gospodarzem tegorocznej pierwszej konferencji EkoBioTox był Uniwersytet Łódzki. Konferencja odbyła się w nowo wyremontowanym Centrum Naukowo-Szkoleniowym UŁ, doskonale przystosowanym do organizacji takich wydarzeń.

Konferencja została objęta patronatami honorowym Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Elżbiety Żądzińskiej, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Andrzeja Kruka oraz patronatem Komitetu Biotechnologii PAN, Komisji „Gleba a Zdrowie Człowieka” Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Konferencja odbyła się w trybie stacjonarnym. W tegorocznej edycji wzięło udział 70 uczestników. Wygłoszone zostały, na zaproszenie, dwa wykłady plenarne: Europejski pakt dla zdrowych gleb i zdrowej żywności” – autorstwa dr. hab. Grzegorza Siebielca z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB oraz „Ciecze jonowe – nowa forma zanieczyszczenia w środowisku?” – autorstwa prof. dr hab. Łukasza Chrzanowskiego z Politechniki Poznańskiej. Ogólnie, w trakcie konferencji, podzielonej na 4 sesje tematyczne: 1) Ekotoksykologia i bioindykacja w ocenie zagrożeń środowiskowych, 2) Identyfikacja i rozwiązywanie problemów środowiskowych, 3) Molekularne aspekty problemów środowiskowych oraz 4) Biodegradacja i eliminacja zanieczyszczeń, wygłoszono 24 prezentacje ustne oraz przedstawiono 32 doniesienia plakatowe.

Podczas I EkoBioTox wybrano najlepszą prezentację i najlepszy plakat konferencji. Za najlepszą prezentację uznano: „Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym” – autorstwa dr hab. Anny Gałązki, prof. IUNG-PIB oraz za najlepszy plakat uznano: „Ocena toksyczności nanocząstek srebra pochodzenia mikrobiologicznego wobec wybranych drobnoustrojów glebowych” – autorstwa mgr Aleksandry Tończyk z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki oraz Szkoły Doktorskiej BioMedChem. Nagrody dla Pań laureatek zostały ufundowane przez Wydawnictwo Otwarte „Wściekła pogoda” – Friederike Otto oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka „Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu” – David Wallace-Wells.

Partnerem konferencji było EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi. Sponsorami konferencji były firmy: TIGRET, PROMEGA, PROTE i A&A BIOTECHNOLOGY.

Patronami Medialnymi konferencji byli: Blog Świat Wody, Blog Zapachy i Odory, czasopismo Laboratorium, Blog Nauka dla Przyrody, Biotechnologia.pl.

Materiały konferencyjne zostały wydane wyłącznie w wersji elektronicznej z nadanym numerem e-ISBN 978-83-8331-193-7. Książka abstraktów w wersji polskiej i angielskiej została udostępniona na stronie konferencji ekobiotoxpolska.wixsite.com.

II edycja EkoBioTox odbędzie się w dniach 17-19.04.2024 r. w Łodzi, już teraz zapraszamy wszystkich Państwa do udziału!

Link do strony tutaj.