Ważne

Media

Notatka prasowa dotycząca utworzenia inicjatywy „Nauka dla przyrody”: PDF / DOC

Zapraszamy do kontaktu z nami! W ogólnych sprawach dotyczących powstania i działalności „Nauki dla przyrody” zachęcamy do kontaktu mailowego:

W przypadku bardziej sprecyzowanej tematyki związanej z obszarem działania konkretnej grupy roboczej (Lasy, Wody i mokradła, Organizacja ochrony przyrody, Ochrona gatunkowa) prosimy o kontakt z koordynatorami grup (zakładka Nasi Eksperci).