Ważne

Aktualna lista osób koordynujących działalność „Nauki dla Przyrody”

dr Piotr Bentkowski, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (Inserm / UPMC) (Paryż)

dr Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski

mgr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski

dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński