Ważne

Aktualna lista osób koordynujących działalność „Nauki dla Przyrody”

dr Piotr Bentkowski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński

dr. hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

dr hab. Krzysztof Kujawa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr hab. Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski

dr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski

dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński