Ważne

Aktualna lista osób koordynujących działalność „Nauki dla Przyrody”

dr Piotr Bentkowski, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (Inserm / UPMC) (Paryż)

dr Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

dr hab. Krzysztof Kujawa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski

mgr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski

dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński