Ważne

Aktualna lista osób koordynujących działalność „Nauki dla Przyrody”

dr Piotr Bentkowski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński

dr. hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Kujawa, Polskie Towarzystwo Mykologiczne, a w latach 1987-2022: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (1987-2020)

dr hab. Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski

dr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski

dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński