Ważne

Sieć Przyrodników (strona)

W Internecie można znaleźć wiele stron, kont na Facebooku oraz Twitterze, które popularyzują nauki przyrodnicze i wiedzę o ochronie przyrody. Tutaj ludzie i instytucje warte śledzenia naszym zdaniem:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
Oficjalny, popularnonaukowy profil instytutu zajmującego się ekologią ssaków, w tym tych dużych zlokalizowany w Puszczy Białowieskiej.

Adam Zbyryt – Człowiek z Puszcz
Biolog, popularyzator nauk przyrodniczych i autor książek o zwierzętach. Laureat konkursu PAP

Wolne Rzeki
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki to organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony wód

Michał Żmihorski (dr hab.)
Ekologi zajmujący się ochroną bioróżnorodności, ekologią zaburzeń i metodami statystycznymi.

Koalicja Ratujmy Rzeki
Koalicja skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny.

Justyna Kierat (dr)
Rysowniczka i biolożka zajmująca się ekologią dzikich pszczół oraz popularyzacją wiedzy przyrodniczej

Nauka o Klimacie
Organizacja edukacyjna prowadzona przez naukowców poświęcona zmianie klimatu – skąd się bierze, jakie ma skutki i jak to badamy

Świat Wody blog o zasobach wody prowadzony przez dr. Sebastianka Szklarka.