Ważne

Druga nasza puszcza potrzebuje ochrony!

Pogórze Przemyskie. Fot. K. Kujawa.

Starania o zachowanie resztek Puszczy Karpackiej trwają już blisko 100 lat: w dwudziestoleciu międzywojennym powstały pierwsze plany objęcia ochroną lasów w okolicach Birczy. Mimo późniejszego poparcia ze strony m.in. Ligi Ochrony Przyrody, Rady Ekologicznej przy prezydencie RP, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Komitetu Ekologii PAN, oraz starań wielu przyrodników, do tej pory jedynie niewielka część tego obszaru jest objęta ochroną rezerwatową („Reberce”, powierzchnia 190,96 ha, utworzony w 1995 r.; „Turnica”, pow.151,50 ha, utworzony w 1995 r.; „Na Opalonym”, pow. 217,13 ha, utworzony 1996 r.).

tupn.jpg

Tereny te są niezwykle cenną częścią naszego narodowego dziedzictwa przyrodniczego. Jest to jedno z ostatnich miejsce w Polsce, gdzie spotkać można zarówno wilki, jak i niedźwiedzie, rysie oraz żbiki. Puszcza jest ostoją orła przedniego, którego pozostało w Polsce już tylko około 30 par. Zamieszkują tam również dzięcioły trójpalczasty i białogrzbiety, sóweczka oraz puszczyk uralski. Zaraz po Puszczy Białowieskiej jest to obszar o największej koncentracji starych drzew o rozmiarach pomnikowych. Cechuje go także bogactwo gatunków chrząszczy, mchów, wątrobowców i porostów uznawanych za wskaźnikowe dla lasów naturalnych, oraz licznych innych gatunków – roślin naczyniowych, grzybów i zwierząt – objętych w Polsce ochroną ścisłą lub częściową.

tn_50d_26006

Las karpacki. Fot. K. Kujawa

tn_50d_26261

Brodaczka. Fot. K. Kujawa

Powstanie planowanego Turnickiego Parku Narodowego (jedynego na Pogórzu Karpackim, które nie doczekało się jak dotąd żadnej wielkoobszarowej formy ochrony) jest szansą dla zachowania walorów przyrodniczych, a jednocześnie rozwoju regionu na bazie turystyki (w tym turystyki przyrodniczej). Ponieważ powołanie parku odwlekane jest od lat, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o utworzenie na tym terenie wielkoobszarowego (8106 ha) rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka”, który mógłby chronić przynajmniej część najcenniejszych przyrodniczo obszarów do momentu powołania na tym terenie parku narodowego.

Naukowcy zrzeszeni w ruchu „Nauka dla Przyrody”, doceniając walory przyrodnicze tego obszaru, po zapoznaniu się z dokumentami uzasadniającymi powołanie rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpackastanowczo popierają ten projekt.

Linki:

http://www.turnickipn.pl/

https://www.facebook.com/turnickiparknarodowyprojektowany/

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,412675,wniosek-o-utworzenie-rezerwatu-przyrody-reliktowa-puszcza-karpacka.html

1 Trackback / Pingback

  1. Inicjatywa Dzikie Karpaty – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.