Ważne

Inicjatywa Dzikie Karpaty

Puszcza Karpacka: Bieszczady, teren ndl. Stuposiany. Fot. Magda Skrzeczkowska

O tym, że druga nasza Puszcza potrzebuje ochrony, pisaliśmy początkiem zeszłego roku. Niestety w Puszczy Karpackiej wciąż trwa wycinka, wbrew wieloletnim apelom o jej większą ochronę, jako ekosystemu leśnego o cechach naturalnych, z dużymi obszarami drzewostanów ponadstuletnich, będącego siedliskiem wielu rzadkich i zagrożonych gatunków (zob. np. opinię Państwowej Rady Ochrony Przyrody z 2011 r. i wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka”, złożony przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze w roku ubiegłym).

W obronie tego cennego obszaru przyrodniczego od lat działają organizacje pozarządowe, w tym roku powstał też obywatelski ruch: Inicjatywa Dzikie Karpaty. Organizacje te prowadzą m.in. działania edukacyjne, mające na celu pokazanie społeczeństwu polskiemu wartości przyrodniczej Puszczy Karpackiej. Prowadzona jest też inwentaryzacja przyrodnicza – między innymi drzewostanów stuletnich, z drzewami o charakterze pomnikowym, a także gatunków podlegających ścisłej ochronie.   Patrole obywatelskie ujawniają też rosnącą skalę zniszczeń, łącznie z wycinaniem drzew ponadstuletnich.

38176122_2109793072603708_2947583098298040320_o

Wycinka na terenie Puszczy Karpackiej. Bieszczady, ndl. Stuposiany. Fot. Magda Skrzeczkowska

Naukowcy zrzeszeni w ruchu „Nauka dla Przyrody” w pełni rozumieją i popierają te działania na rzecz monitorowania i ochrony przyrody, oraz edukacji przyrodniczej. Jednocześnie, apelujemy o zaprzestanie dewastacji Puszczy Karpackiej, stanowiącej część naszego narodowego dziedzictwa i zasługującej na ochronę nie mniej niż skarby historii i kultury.

Więcej informacji:
Inicjatywa Dzikie Karpaty
Druga nasza Puszcza potrzebuje ochrony [Nauka dla Przyrody]
Wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka” [PAP: Nauka w Polsce]
Informacje społeczne o projektowanym Turnickim Parku Narodowym