Ważne

Odpowiedź na „List otwarty środowiska nauk przyrodniczych i leśnych w sprawie Puszczy”

Żubry w Puszczy Białowieskiej (2013 r.), fot. Karol Zub

30 czerwca 2017 podpisany został przez 46 przedstawicieli nauk przyrodniczych i leśnych list otwarty, adresowany do Ministra Środowiska, profesora J. Szyszko. Sygnatariusze przedstawiają w tym piśmie swoją interpretację sporu o Puszczę Białowieską, jego genezy, oraz zaangażowanych stron. Diagnozy tej nie podziela znaczna część tego samego środowiska, czego wyrazem jest publikowana przez nas odpowiedź, którą liczne grono naukowców-przyrodników wystosowało do sygnatariuszy „Listu otwartego…” (kopie tej odpowiedzi przekazaliśmy również do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Odpowiedź ta zawiera również apel o podjęcie merytorycznej dyskusji w środowisku naukowym; dyskusji, w której równe szanse prezentacji swoich poglądów przysługiwać będą zarówno zwolennikom jak i przeciwnikom aktualnego modelu zarządzania i gospodarowania zarówno Puszczą Białowieską jak i innymi skarbami i zasobami polskiej przyrody. Autorzy piszą m.in.:

Uważamy, że społeczeństwo ma prawo zapoznać się z pełną i nie zniekształcaną przez adwersarzy argumentacją każdej ze spierających się stron, i na tej podstawie wyrobić sobie opinię na temat odpowiedzialnego zarządzania zasobami polskiej przyrody. Niestety, nie sprzyja temu fakt, że Ministerstwo Środowiska, jak również PGL Lasy Państwowe kreują fikcyjny spór „prawdziwych znawców lasu” z „niedouczonymi aktywistami” – konsekwentnie lekceważąc lub/i przedstawiając w zniekształconej formie niezgodne z własnym stanowiskiem opinie specjalistów (w tym naukowców prowadzących wieloletnie badania w Puszczy Białowieskiej i innych ekosystemach leśnych)” oraz „Ze swojej strony deklarujemy gotowość udziału w rzeczowej debacie na tematy związane z ochroną przyrody, w tym z ochroną Puszczy Białowieskiej.

Pełen tekst odpowiedzi, wraz z listą sygnatariuszy, dostępny jest tutaj

1 Trackback / Pingback

  1. Jak radzić sobie z kornikiem w Białowieży? Sprawozdanie z konferencji – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.