Ważne

Środowisko i nowe technologie – mapathon

Mapa obrazuje średnie stężenia dwutlenku azotu w atmosferze w roku 2005. Źródło: "NASA Images Show Human Fingerprint on Global Air Quality – Release Materials" https://svs.gsfc.nasa.gov/12094.

Do soboty 10 listopada trwają zapisy na mapathon MAP_IT!,  organizowany w Krakowie 17-18 listopada 2018. W czasie imprezy uczestnicy pracować będą w zespołach, w ramach jednego z pięciu obszarów tematycznych: Environment; Smart Mobility, Transportation and Logistics; Social Responsibility; Smart Cities; Sports & Tourism, wykorzystując nowoczesne technologie mapowe. Uczestnicy mogą tworzyć zespoły przed imprezą lub też szukać współpracowników już w czasie obchodów.

Tematyka dotycząca środowiska przyrodniczego przybliżona zostanie uczestnikom m.in. poprzez dyskusję wprowadzają, gdzie poruszona będzie istotność kwestii środowiskowych dla trzech obszarów naszego funkcjonowania – pracy, miejsca zamieszkania oraz czasu wolnego. Czy informacja o jakości powietrza determinuje nasze życiowe wybory? Czy nowoczesne technologie geoinformatyczne mogą nas wspomóc w poprawie jakości środowiska? Co zrobić, byśmy chcieli z nich skorzystać? Czy świadomość roli jakości środowiska w naszym życiu jest kołem napędowym nowych inicjatyw technologicznych?

Liczymy na to, że w udzieleniu odpowiedzi na te pytania pomogą nam uczestnicy mapathonu… Serdecznie zapraszamy: http://www.map-it.com.pl/

Dominik Kaim

dr Dominik Kaim pracuje w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współprowadzi Teren Zabudowanyblog poświęcony przestrzeni publicznej.