Ważne

Rezolucja białowieska konferencji „Forests at risk: Białowieża and beyond”

"Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa 
Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!" - pisał Mickiewicz w "Panu Tadeuszu". Na zdjęciu dęby w Puszczy Białowieskiej. Fot. Karol Zub.

W dniach 12-14 II 2019 odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja „Forests at risk: Białowieża and beyond”, poświęcona ochronie lasów, w tym – Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy konferencji przyjęli rezolucję dotyczącą ochrony Puszczy Białowieskiej, której treść w polskiej wersji językowej dostępna jest tutaj. Rezolucję można poprzeć do 28 lutego b.r.,  odwiedzając stronę: http://www.forestsatrisk.eu/ i składając podpis w zakładce „Support the resolution – fill out the form”.

W tym kontekście warto dodać, że Minister Środowiska nie odpowiedział dotąd ani na apel naukowców wystosowany w sierpniu ubiegłego roku, ani też na wysłany w listopadzie artykuł z koncepcją objęcia całej Puszczy Białowieskiej ochroną w postaci parku narodowego (o tym projekcie pisaliśmy tutaj). W międzyczasie nadleśnictwa białowieskie zamierzają kontynuować wyręby, starają się o zgodę na wycięcie dodatkowych 170 tys. m3 do r. 2021.

PDF z polską wersją językową rezolucji