Ważne

Cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym – projekt i spotkania

Dzięcioł białogrzbiety w BPN. Fot. Karol Zub.

Apel o objęcie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym powtarzany jest od wielu lat. W tym roku głos ten poparty jest dodatkowo szczególnym argumentem: uczcijmy w ten sposób stulecie niepodległości Polski! Listy i apele w tej sprawie nie spotkały się niestety z przychylnością decydentów. W tej sytuacji naukowcy związani z Puszczą Białowieską opracowali nową, społeczną koncepcję jej ochrony. Powstał projekt „Park Narodowy Puszczy Białowieskiej – ochrona przyrody i rozwój lokalnych społeczności” autorstwa prof. Tomasza Wesołowskiego, prof. Jerzego M. Gutowskiego, prof. Bogdana Jaroszewicza, prof. Rafała Kowalczyka, dr. Krzysztofa Niedziałkowskiego, Jakuba Roka i prof. Jana M. Wójcika.

Prezentacja projektu odbyła się na dwóch spotkaniach: w Hajnówce 23 listopada i w Warszawie 27 listopada b.r. Spotkanie w Hajnowskim Urzędzie Miasta było nowym otwarciem dyskusji o przyszłości Puszczy i zrównoważonym rozwoju regionu. Wzięli w nim udział autorzy projektu, przedstawiciele lokalnej społeczności, samorządowcy, przedsiębiorcy, reprezentantka Parku Narodowego, przewodnicy parkowi. W toku dyskusji zgodzono się, że region Puszczy stoi przed poważnymi wyzwaniami, potrzebny jest nowy impuls rozwojowy. Pomimo wielu wizji przyszłego rozwoju, obaw i pomysłów – spotkanie to pokazało, że mimo różnych punktów widzenia, dialog jest możliwy.

Warszawskie spotkanie odbyło się w Teatrze Nowym. Autorzy projektu oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Lokalsi dla Puszczy oraz Obozu dla Puszczy, oprócz zaprezentowania koncepcji ochrony, mówili również o szansach na rozwój regionu Puszczy Białowieskiej. W dyskusji poruszono wątki poprzednich, niezrealizowanych planów i strategii rozwoju regionu oraz omawiano przeszkody w ich wprowadzeniu. Podkreślano również systemowe problemy ochrony przyrody, takie jak niedofinansowanie Parków Narodowych.

Jak piszą aktywiści Obozu dla Puszczy:

„Historia wycinek w 2017 roku pokazała, że obecny status Puszczy Białowieskiej nie gwarantuje należytej ochrony tego wyjątkowego lasu, a jednocześnie generuje poważne konflikty w kraju i na arenie międzynarodowej. Co więcej, gospodarka leśna nie stanowi już motoru rozwoju dla regionu. Okolice Puszczy Białowieskiej dotknięte są pogłębiającym się kryzysem społeczno-gospodarczym, a jednym z niewielu dynamicznie rozwijających się sektorów jest turystyka wokół istniejącego Białowieskiego Parku Narodowego.”

Pełen projekt jest dostępny tutaj a broszura informacyjna tutaj.

Michał Gorczak


mgr Michał Gorczak jest doktorantem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad grzybami owadobójczymi, również w Puszczy Białowieskiej. Działa również w Obozie dla Puszczy.

1 Trackback / Pingback

  1. Rezolucja białowieska konferencji „Forests at risk: Białowieża and beyond” – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.