Ważne

Apel o utrzymanie Strefy Czystego Transportu na krakowskim Kazimierzu

Strefa Czystego Transportu na krakowskim Kazimierzu. Fot. T. Przetacznik

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu na krakowskim Kazimierzu było małym, ale niezwykle ważnym krokiem na drodze do poprawy jakości powietrza oraz bezpieczeństwa klimatycznego Krakowa. Niestety, po zaledwie dwóch miesiącach funkcjonowania, strefie grozi likwidacja. Poniżej zamieszczamy apel do Rady Miasta Krakowa, wzywający do utrzymania strefy, i zachęcamy do jego poparcia.

 

Apel do Rady Miasta Krakowa
o utrzymanie Strefy Czystego Transportu na Kazimierzu i rozszerzenie jej o kolejne rejony centrum miasta

Szanowni Państwo, Radne i Radni Miasta Krakowa,
apelujemy o:
– utrzymanie Strefy Czystego Transportu na Kazimierzu,
– rozszerzenie jej regulacji o zakaz wjazdu taksówek posiadających silniki diesla oraz
– wprowadzenie analogicznych stref w pozostałych obszarach centrum Krakowa.

Rozumiemy i akceptujemy potrzebę umożliwienia dojazdu i parkowania osobom mieszkającym czy prowadzącym działalność gospodarczą w tych rejonach – co jednak umożliwiają regulacje Strefy, które można też w tym względzie dopracować. Zwracamy natomiast uwagę na konieczność pilnego i znaczącego ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta. Jest to niezwykle istotne ze względu na dwie główne przyczyny:

1. Smog. Według danych Komisji Europejskiej, co roku około 44 tysięcy osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Należy przy tym podkreślić, że liczba ta dotyczy jedynie zgonów, nie uwzględniając np. chronicznych schorzeń – takich jak np. astma, alergie, czy powikłania sercowo-naczyniowe – i związanych z nimi cierpień i niedogodności, a także kosztów leczenia. Warto też dodać, że grupą szczególnie narażoną są tutaj dzieci. Badania prowadzone m.in. w Krakowie pokazały, że dzieci, których matki były narażone na smog w okresie ciąży, miały obniżoną wagę urodzeniową, a w wieku kilku lat – obniżoną inteligencję, problemy z zachowaniem, objawy ADHD, lęku i depresji oraz zwiększone ryzyko astmy. Ponadto, u dzieci narażonych na smog wzrasta ryzyko wystąpienia w późniejszym wieku chorób onkologicznych. Wprawdzie główne źródło smogu w Polsce stanowi niska emisja, jednak pył samochodowy (w tym: spaliny, z których szczególnie szkodliwe są te z silników diesla; drobinki z opon i klocków hamulcowych oraz pylenie wtórne) znajduje się na drugim miejscu. W Krakowie szacuje się, że może generować między 10-30% zanieczyszczeń, którymi oddychamy (w zależności od pory roku i lokalnych uwarunkowań). Skala samochodowych zanieczyszczeń rośnie dodatkowo przy wysokim poziomie korków, którym sprzyja umożliwienie wjazdu licznych samochodów na wąskie ulice w centrum miasta.

2. Klimat. Wraz z globalnymi zmianami klimatu już obecnie obserwujemy coraz wyższe temperatury, susze oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badania naukowe wskazują bezsprzecznie, że jeśli już teraz nie wdrożymy zdecydowanych środków zapobiegawczych – w najbliższej przyszłości czeka nas szybkie wzrost tych problemów, z szeregiem katastrofalnych konsekwencji, w tym: załamaniem produkcji żywności, dostępu do wody i systemu energetycznego. Aby temu zapobiec, niezbędne jest m.in. bardzo szybkie ograniczenie globalnych emisji gazów cieplarnianych (o co najmniej połowę w ciągu zaledwie 12 najbliższych lat). Ograniczenie ruchu samochodowego jest jednym z kluczowych kroków, które należy w tym celu podjąć.

Szanowni Państwo! Zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu zagrażają zdrowiu i życiu nas wszystkich, a nadmierne używanie samochodów jest jedną z ich głównych przyczyn. Najwyższa pora, aby zacząć je znacząco ograniczać, podobnie, jak się to dzieje w wielu europejskich miastach, jak choćby Paryżu, Londynie i Kopenhadze. Strefa czystego transportu na Kazimierzu jest tylko małym, ale bardzo potrzebnym krokiem w tym kierunku. Apelujemy: nie wycofujcie się z niego, tylko podejmujcie kolejne!

Aby wyrazić swoje poparcie dla apelu
– jeśli jesteś naukowcem lub lekarzem, podpisz TUTAJ.
– jeśli reprezentujesz inną branżę, podpisz TUTAJ

Źródła:

https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/aktualnosci/136508,co-roku-44-tys-polakow-umiera-przedwczesnie-z-powodu-smogu
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/aktualnosci/badania/175944,smog-zagraza-dzieciom-i-wplywa-na-przyszle-zdrowie
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/aktualnosci/171863,ok-45-tys-zgonow-rocznie-w-europie-z-powodu-emisji-spalin-z-diesli
https://naukadlaprzyrody.pl/2018/01/31/naukowcy-ostrzegaja-wkrotce-moze-byc-za-pozno/
http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24144162,35-stopni-w-cieniu-na-razie-jest-super-nie-niebawem-wyginiemy.html
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/01/03/planetarne-my-czyli-jak-zyc-w-epoce-czlowieka/

Podpisano:

1. dr Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
2. dr Marta Zakrzewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
3. dr hab. Paulina Kramarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
4. mgr Agata Bury, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
5. prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku
6. dr hab. inż. Jan Zarzycki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
7. dr hab. Maciej Pabijan, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
8. dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
9. dr Katarzyna Nieszporek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku
10. mgr Tomasz Przetacznik, Akademia Muzyczna w Katowicach,
11. dr hab. Piotr Mleczko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
12. dr hab. Marcin Waligóra, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
13. dr Dominika Pawcenis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii
14. mgr Tomasz Gaczorek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii
15. mgr Cecylia Malik, ASP Kraków,
16. dr Marta Labocha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
17. dr Anna Łabęcka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
18. dr Joanna Kajzer-Bonk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
19. dr Artur Pliszko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
20. dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
21. dr hab. Dominika Włoch-Salamon, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
22. dr hab. Marcin Woch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
23. prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
24. (student/ka) Agnieszka Hadała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut nauk o środowisku
25. (student/ka) Aleksandra Rydzek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
26. mgr Aleksandra Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Botaniki
27. mgr Natalia Szabla, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku
28. dr Piotr Zieliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
29. mgr Tomasz Ligęza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii
30. mgr Paulina Kosztyła, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku
31. prof. dr hab. inż. Adam Walanus, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
32. dr Piotr Dąbrowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
33. mgr Monika Prus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
34. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Botaniki
35. (student/ka) Szymon Czyżewski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii
36. lek. med. Anna Miszalska-Jamka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
37. prof. dr hab. Alicja Zemanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
38. dr Joanna Tusznio, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
39. (student/ka) Kamil Wojciechowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
40. lic. Anna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
41. prof. nadzw. dr hab. Anna Stefanowicz, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
42. dr hab. Łukasz Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
43. prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
44. mgr Marta Grosiak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii
45. mgr Joanna Palka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku
46. dr inż. Michał Stuglik, Centrum Genetyczne,
47. dr hab. Wojciech Fiałkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
48. (student/ka) Lara Mołoniewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
49. mgr Monika Opałek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
50. mgr Daniel Stec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
51. mgr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
52. dr Maciej J. Dańko, Max Planck Institute for Demographic Research,

53. prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
54. dr Łukasz Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
55. dr hab. Krzysztof Wiąckowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
56. (student/ka) Artur Szarek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii

57. dr hab. Jacek Bieron, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
58. dr hab. Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
59. dr inż. Szymon Gackowski, Politechnika Gdańska,
60. mgr inż. Michał Fecowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Strefa widmo – krakowscy radni przyjęli zmiany dla strefy czystego transportu - Urbnews.pl
  2. Strefa widmo – krakowscy radni przyjęli zmiany dla strefy czystego transportu - Urbnews.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.