Ważne

Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ apeluje o ogłoszenie klimatyczno-środowiskowego stanu wyjątkowego

Źródło obrazka: https://pixabay.com/pl/zmiany-klimatu-globalne-ocieplenie-2063240/

Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 28 czerwca 2019 r. podjęła jednomyślnie uchwałę apelującą do władz Uniwersytetu o pilne ogłoszenie klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego oraz powołanie interdyscyplinarnego zespołu celem pilnego opracowania zadań do realizacji w perspektywie jednego, trzech oraz pięciu lat. W uchwale czytamy m.in.:

Każdego niemal tygodnia ukazują się kolejne raporty naukowców, przedstawiające coraz bardziej dramatyczne scenariusze dotyczące sytuacji środowiskowej i kryzysu klimatycznego na naszej planecie. Pragnąc im przeciwdziałać, konieczne są natychmiastowe systemowe zmiany polityczne, ekonomiczne i gospodarcze, przeprowadzane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym, które muszą zostać podjęte w czasie kilku najbliższych lat. (…)
Uważamy, że jako kadra naukowa powinniśmy podjąć działania zmierzające do zwiększenia świadomości naszych studentów i pracowników w odniesieniu do globalnych zagrożeń środowiskowych, w szczególności kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności. Będąc grupą zawodową obdarzoną szczególnym zaufaniem społecznym, niezwykle ważnym zadaniem jest także nasza aktywność poza Uczelnią, w kontaktach z biznesem, samorządami, politykami i szkołami. Musimy obiektywnie przekazywać informacje dotyczące powagi sytuacji i przeciwstawiać się opiniom nieodzwierciedlającym stanu wiedzy naukowej odnośnie kondycji biosfery.

W załączniku do uchwały naukowcy przedstawiono krótki przegląd informacji na temat skali i charakterystyki trwającego kryzysu klimatyczno-ekologicznego, a także dziewięć konkretnych propozycji zmian w funkcjonowaniu Uczelni:

  • wprowadzenie ogólnouczelnianego przedmiotu dla wszystkich studentów, informującego o globalnych zagrożeniach środowiskowych oraz konieczności i możliwościach działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczn-ekologiczny;
  • wdrożenie planu określającego tempo przechodzenia Uczelni na odnawialne źródła energii;
  • wprowadzenie na terenie całej Uczelni obowiązkowej, efektywnej segregacji odpadów;
  • wycofanie z terenu Uczelni opakowań plastikowych jednorazowego użytku i zakaz ich używania w trakcie wydarzeń organizowanych na terenie Uczelni;
  • wprowadzenie działań na rzecz efektywności energetycznej na terenie całego Uniwersytetu;
  • zakaz inwestycji, które w trwały sposób naruszałyby zieloną infrastrukturę na terenie Uczelni;
  • odtwarzanie i kreowanie zielonej i błękitnej przestrzeni w każdym możliwym miejscu na obszarze Uczelni;
  • promowanie diety roślinnej w trakcie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet;
  • przegląd i wycofanie urządzeń, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uczelni (np. monitory na korytarzach, dmuchawy spalinowe, itp.).

 

Pełny tekst uchwały wraz z załącznikiem jest dostępny na stronach Wydziału.

 

1 Trackback / Pingback

  1. Wydział Biologii UW zobowiązuje się do przeciwdziałania kryzysowi ekologiczno-klimatycznemu – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.